«Ice On Fire» - Fra klimaforskning til rød løper i Cannes. v/forsker Cathrine Lund Myhre, Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Oscar®-vinneren Leonardo DiCaprio med støttespillere ønsket å gi en stemme til forskere som jobber utrettelig i frontlinjen mot klimaendringer. Klimaendringer som skjer her og nå, og som er veldig synlige. Planleggingen av filmen begynte i 2014 og innspilling og intervjuer med forskere foregikk i 2017. Filmen er tredelt; den tar for seg klimaendringene som skjer, fokuserer på forskningen som ligger bak dagens klimavitenskap og de innovative løsningene som allerede finnes. Det norske bidraget kan tilskrives CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate - et Senter for Fremragende Forskning) og forskningsprosjektet MOCA (Methane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere) som ble ledet av NILU.

Metan (CH4) er den nest viktigste klimapådriveren ifølge IPCC. Det er registrert en økning i atmosfærisk konsentrasjon siste 40 år, og spesielt i perioden 2005 og til d.d. 40% er fra naturlige kilder (dyr, hav, innsjøer og vulkaner) og 60% fra menneskeligskapte kilder (fossilt brensel, jordbruk og avfall mm). Utslipp av metan er veldig temperaturavhengig, slik som utslipp i forbindelse med tining av permafrost. Zeppelin observatoriet i Ny-Ålesund (Arktis) har gitt oss unike og lange måleserier av metan og andre sporgasser i atmosfæren. I MOCA-prosjektet var bla. fokus rettet mot om metan som kommer fra havets bunn når atmosfæren, og hva er konsentrasjonen ved havoverflaten i forhold til det som måles ved Zeppelin? Funnene støtter andre studier som indikerer at dagens hav-atmosfære fluks av metan er liten.

Konklusjonen for metan så langt er at utslippene de siste år ikke er fullt ut forstått. Metan har en GWP (Global Warming Potenital) 32 ganger høyere enn CO2. Nivåene har økt uforståelig siden 2005-2006. Paris-avtalen står på spill, enten må utslippstrenden av metan reverseres, eller så må kuttene i CO2-utslipp intensiveres.

«Ice On Fire» er en dokumentarfilm på 91 min lansert av HBO, med premiere under filmfestivalen i Cannes 22. mai 2019. Se traileren her https://www.youtube.com/watch?v=Elf0RFBhr8I