Joeseph H. Lacasce (UiO) holdt før julemøtet 10. desember et foredrag med tittelen "Fysisk oseanografi, et skandinavisk eventyr":

Foredraget ble også holdt på UiO våren 2020, og kan sees i sin helhet på denne lenken: https://www.youtube.com/watch?v=5Hwjj6C24EE&feature=youtu.be