Rask og presis beregning av luftbåren spredning av gass i Oslo. 
v/Hannibal Fossum, FFI

"Et godstog sporer av mellom Alna og Oslo sentralstasjon. En av vognene inneholder 55 tonn svoveldioksid. Vognen begynner å lekke etter avsporingen, og giftig gass sprer seg fra skadestedet. Hvor sprer gassen seg? Hvilke områder av byen er i fare de neste timene? Hvor mye gass vil nå befolkningen, og hva kan de helsemessige konsekvensene bli? Hvor mye tid har rednings-mannskapene?"

Luftspredning spredning av gasser er betydelig forskjellig i urbane områder sammenlignet med spredning i ubebygd landskap. Bygninger i byer gir ekstra turbulens og miksing av lufta; på gatenivå får man gatekanalisering eller skyggeeffekter fra bygninger som kan endre den gjennomsnittlige vindretningen fullstendig sammenlignet med meteorologiske forhold. Computational fluid dynamics (CFD) har blitt et populært verktøy for nøyaktig spredningsmodellering de siste årene, til tross for tunge og relativt tidkrevende beregninger. 

 I et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og U.S. Naval Research Laboratory var ønsket å kombinere fysisk høykvalitetsmodellering (CFD) med et raskt og brukervennlig spredningsmodelleringsverktøy ved utnyttelse av forhåndsberegnede data. Verktøyet, kalt CT-Analyst, er basert på forhåndsberegning av omfattende CFD-simuleringer for et ønsket geografisk område, men hvor resultatene brukes som en "oppslagstabell". Verktøyet er lett og raskt å bruke; og ved å flytte utslippspunktet på kartet eller justere vindretningen kan man umiddelbart se resultatet. En pilotversjon er produsert for 150 km2 av Oslo by (se bilde), og Oslo brann- og redningsetat er involvert i utviklingen av verktøyet i Norge og har allerede mannskap som kan bruke programvaren – nesten uten kursing.

 

 

 

Tidspunkt: torsdag 10. okt, kl 17:00

Sted: Tallhall, Meteorologisk Institutt, Blindern

Velkommen!