Arne Tollan, tidligere hydrolog og avdelingsleder ved NVE: "Norsk vannforvaltnings historie"

Foredraget gir en oversikt over lovgivning og forvaltningstiltak av betydning for vern og bruk av våre vannressurser. Bl.a. berører foredraget viktige sektorer i samfunnet, så som energi- og vannforsyning, flom, helse, vannforurensning, matproduksjon. Arne Tollan er Cand.real. UiO 1962. Yrkespraksis fra NVE, bl.a. 12 år som avd.dir. for Hydrologisk avdeling. Annen arbeidserfaring fra NIVA (ass.dir. 1981-86), SNSF-prosjektet (ass.forskningssjef 1975-1980), og fra internasjonale organisasjoner: UNECE, Geneve 1983-85, EU Commission/European Environment Agency, Brussel 1992-93, og tallrike bistandsprosjekter i Asia, Afrika og Europa. Pensjonert siden 2008.

Møtet blir etterfulgt av pizza og mineralvann sammen med hyggelige kolleger og studenter ved UiO. Sted: Auditorium 1, Institutt for geofag, Blindern