Bruce Hackett, MET: "Copernicus Marine Service: veien til en operasjonell miljøovervåkingstjeneste for de europeiske havområder."

EU sitt Copernicus-program tilbyr en rekke nye tjenester til den europeiske borgeren, bl.a. en marin tjeneste. Copernicus Marine Service (CMS) leverer en omfattende utvalg av data- og informajonsprodukter som beskriver havets fysiske og biokjemiske tilstand i dag, den neste uken og de siste årtiene. Produktene er åpent tilgjengelige og gratis for alle. De tar mål av seg å betjene virksomheter i sektorer som marine ressurser, maritim sikkerhet, havmiljø, værvarsling og klima ved å tilby både observasjoner (fra satellitt og i vannet) og modellbaserte data. CMS som er satt i operasjonell drift fra 1. april 2015 er et resultat av 10 års utvikling i en rekke prosjekter støttet av EUs FoU-programmer, spesielt MyOcean-prosjektene. Norske institusjoner har bidratt sterkt til denne utviklingen, særlig i den arktiske regionen, og fortsetter som viktige bidragsytere i den nye EU-tjenesten. Bruce Hackett er oseanograf og seniorforsker ved Meteorologisk institutts FoU-divisjon. Han har utdannelse fra Vanderbilt University og Universitetet i Bergen. De siste årene har han ledet METs bidrag til EUs MyOcean-prosjekt.

Møtet blir etterfulgt av sosialt samvær med enkel bevertning. Sted: CIENS. Info om møterom kommer.