Detaljer om årsmøtet (inkludert sted) kommer senere. 

FOREDRAG  Rolf Tore Ottesen, NGU: "Gifter i mat og klær". 

Etterpå flytter vi oss til en restaurant i nærheten for å spise