Julemøte 1. desember kl 18 på NGI, Foredrag av Gunnar Myhre, Cicero, om Prosessen bak
IPCC-rapporten