Onsdag 27. april kl. 17:00
Sted: Auditorium 2, Institutt for geofag, Blindern
ved Andy Kääb, UiO.Svalbards isbreer gjennomgår for tiden store forandringer. Den totale massen av isressurser på Svalbard har minket spesielt sterk de siste få årene. Noen isbreer
trekker seg tilbake i stor fart, andre beveger seg med uvanlig stor hastighet og transporterer mye is ut til havet, og noen gjør begge deler. Noen av disse prosessene ser ut til a være reversible og del av et kretsløp, andre ser heller ut til å være irreversible i den nærmeste fremtiden. Foredraget skal vise eksempler på alle disse hendelsene, hovedsakelig basert på satellittmålinger, og sette dem i en større sammenheng. Andy Kääb forsker på forandringer av breer og permafrost, og om relaterte naturfarer verden rundt, hovedsakelig ved bruk av satellittmetoder. Han leder flere tilsvarende prosjekter fra EU og ESA.

Møtet blir etterfulgt av sosialt samvær med enkel bevertning.