"Meteorologien og det geofysiske nettverket 1880-1930"

ved historiker Yngve Nilsen
2. februar 2016 kl. 17:00
Tallhall, Meteorologisk institutt, Henrik Mohns plass 1.

Det er vel kjent at den framstående meteorologen Vilhelm Bjerknes var
den første formannen i Norsk geofysisk forening, da den ble stiftet i
1917. Mindre kjent er det kanskje at også Bjerknes forgjenger, Henrik
Mohn, stod sentralt i et innflytelsesrikt nettverk av norske
geofysikere i tiårene før. Mohn ledet Meteorologisk institutt fra
starten i 1866 og fram til 1913. Han døde i 1916, halvannen måned før
50-årsjubileet.

Dette nettverket var en på alle måter interessant struktur i norsk
historie, med medlemmer som har etterlatt seg gatenavn, statuer, navn på
institusjoner og endog portretter på pengesedler. Geofysikkens sterke
stilling på denne tiden var for øvrig et særnorsk fenomen, i andre land
var det laboratoriefysikerne som var toneangivende.

Det geofysiske nettverket var en viktig lobbygruppe for offentlige
midler til spektakulære prosjekter og institusjonsbygging. Visjonen om å
utvikle en eksakt værvarsling var et svært viktig argument. De
geofysiske instituttene i Bergen og Tromsø var blant resultatene av
denne lobbyvirksomheten, og disse institusjonene ble i sin tur en viktig
infrastruktur for framveksten av Bergensskolen i mellomkrigstiden. I
denne perioden fungerte også "Den geofysiske kommisjon" som et
overordnet organ for norsk meteorologi.

Yngve Nilsen er historiker ved Universitetet i Bergen og har i forbindelse med Meteorologisk institutt sitt 150 års jubileum skrevet "Meteorologiens historie i Norge". Boken lanseres høsten 2016.

Les mer om arbeidet med boken her: http://forskning.no/vaer-og-vind-vitenskapshistorie/2012/01/med-vaer-skal-landet-bygges