Sted: Auditorium 1, Institutt for geofag, Blindern Foredraget gir en innføring i den nyoppstartede forskningsgruppen LATICE ved Universitetet i Oslo. Virkningene av klimaendringene kommer raskere og er mer betydelige på høye breddegrader enn noen annen region på jorden. Et varmere klima har allerede ført til tining av permafrost, redusert snødekke og lengre vekstsesong; endringer, som i sin tur påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen og det hydrologiske kretsløpet. LATICE har fokus på terrestriske utvekslingsprosesser innen jordsystemforskning (Earth System Sciences) og representerer et bredt tverrfaglig samarbeid innen forsknings og undervisning. Gjennom sin forskning tar LATICE sikte på å fremme kunnskap om vekselvirkninger mellom land og atmosfære og deres rolle når det gjelder å kontrollere klimavariasjoner, herunder ekstremer, og klimaendringer på nordlige breddegrader. Viktige fokusområder er permafrost, snø, breer, vegetasjon og markfuktighet i boreale og arktiske områder. Videre står utvikling av nye sensorer og design av målenettverk sentralt. Les mer om LATICE her:http://www.mn.uio.no/geo/english/research/groups/latice/ Lena Tallaksen er professor i hydrologi ved Universitetet i Oslo og er leder for Endringsmiljøet LATICE (nylig utnevnt satsningsområde ved MatNat Fakultetet). Møtet blir etterfulgt av sosialt samvær med hyggelige kolleger og studenter ved UiO.