Oversikt over foredrag i foreningen

 Ordsky-foreningens foredrag

Ordskyen viser ord fra foredragstitler gjennom historien fra 1949.

Vi har nå fått sammenstilt listen over alle ekskursjoner og foredrag på OGFs medlemsmøter gjennom foreningens historie fra starten i 1949 frem til og med 2016. Det er mye interessant lesning! Det er mange kjente navn på listen over foredragsholdere, og til og med en minister. Listen finner du her: Foredrag 1949-2016.

Henvend dere til styret for en kopi av Excel-arket eller kommentarer til innholdet.

 

År Dato Forfatter Forfatter Tittel Tema
1949 02.mar Rosseland Prof. Svein Rosseland Videnskap og samfund Geofysikk
1949 14.mar Godske Prof. C.L. Godske Meteorologi som matematisk-fysisk problem Meteorologi
1949 26.apr Harang Forsk.sjef  Leiv Harang Litt om den kosmiske, elektromagnetiske stråling Astrofysikk
1949 19.mai Størmer Prof. Carl Størmer En reise til Teneriffa Geofysikk
1949 19.mai Sverdrup Prof. Harald U. Sverdrup Blant rentsjuktsere og lamuter Reise/Ekspedisjon
1949 08.jun Namias Dr. Jerome Namias Practice and application of long range weather forecasting in USA Meteorologi
1949 12.sep Haynes Dr. B.C. Haynes The 4th Byrd expedition to the Antarctic 1946/47 Reise/Ekspedisjon
1949 15.okt Werenskiold Prof. Werner Werenskiold Om isbreer Glasiologi
1949 26.okt Braarud Prof. Trygve Braarud Noen trekk av utviklingen i biosfæren Meteorologi
1949 09.des Størmer Prof. Carl Størmer Om nordlys Ionosfærefysikk
1950 08.feb Nordhagen Prof. Rolf Nordhagen Den Blytt-Sernanderske klimateori og dens utvikling til i dag Klimatologi
1950 10.mar Devik Dr. Olaf Devik De Norske Forskningsråd og deres oppgaver Annet
1950 20.apr Sverdrup Prof. Harald U. Sverdrup Geofysikken ved de amerikanske universiteter Geofysikk
1950 25.mai Ræstad Siv. ing. Erik Ræstad Amerikansk vassdragsregulering Hydrologi
1950 12.sep Kanavin Ing. Edvigs Kanavin Muligheter og praktiske metoder til å motvirke undervannsis Hydrologi
1950 23.okt Vegard Prof. L. Vegard Nordlys og jonosfære Ionosfærefysikk
1950 15.nov Størmer Prof. Carl Størmer Klimaendringer i tidligere geologiske perioder Klimatologi
1950 12.des Eliassen Statsmet. Arnt Eliassen Inntrykk fra et Amerikaopphold Reise/Ekspedisjon
1951 24.jan Jelstrup Astronom Hans Jelstrup En reise gjennom stjerneverdenen og det som stjernene forteller oss Astrofysikk
1951 01.mar Røstad Dr. A. Røstad Langtidssvingninger i lufttemperaturen Klimatologi
1951 05.apr Werenskiold Prof. Werner Werenskiold Lysets gang gjennom atmosfæren Astrofysikk
1951 23.mai Sverdrup Prof. Harald U. Sverdrup Med "Nordsel" til Antarktis Reise/Ekspedisjon
1951 04.okt Liestøl Glaciolog Olav Liestøl Brevariasjonene på Spitsbergen Glasiologi
1951 31.okt Nødtvedt Forsk.sjef  Henrik Nødtvedt Begrensninger og muligheter ved lyd-lokalisering under vann Osceanografi
1951 20.nov Godske Prof. C.L. Godske Lokal meteororologi og representativitet Meteorologi
1951 11.des Holtedahl Prof. Olav Holtedahl Den norske landmasses begrensning mot havet Faste jords fysikk
1952 07.feb Heintz Prof. Anatol Heintz Nyere funn av fossile aper og mennesker og hva de forteller om menneskets avstamning. Annet
1952 20.mar Langlo Avd.sjef  Kaare Langlo Sammenhengen mellom oson og vær Meteorologi
1952 25.apr Søgnen Overing. Reinhardt Søgnen Brevariasjoner på Svartisen i hydrologisk belysning Glasiologi
1952 26.mai Schumacher Statsmet. Nils Jørgen Schumacher Trekk fra oppholdet på Maudheim Reise/Ekspedisjon
1952 25.sep Hygen Prof. Gunnar Hygen Klimafaktorer og plantevekster Klimatologi
1952 21.okt Schaefer Dr. V.J. Schaefer Experiments with cloudy skies Meteorologi
1952 19.nov Strøm Prof. Kaare Strøm Norges innsjøer og utforskningen av dem Limnologi
1952 17.des Sverdrup Prof. Harald U. Sverdrup Inntrykk fra India Reise/Ekspedisjon
1953 05.feb Broch Prof. H. Broch Problemer omkring den maritime bunndyrverden, særlig i arktiske områder Marinbiologi
1953 26.feb Bjerrum Ing. L. Bjerrum Geoteknisk forskning og dens anvendelse i praksis Geofysikk
1953 25.mar Lundby Dr. phil. A. Lundby Atomenergi og reaktor Fysikk
1953 21.mai Jørstad Skredgeolog  F. Jørstad Den norske Himalaya-ekspedisjonen Reise/Ekspedisjon
1953 24.sep Harang Prof. Leiv Harang De høyeste luftlags fysikk - metoder og resultater fra de siste års forskning Ionosfærefysikk
1953 19.okt Arley Dr. phil. N. Arley Om Galathea-expeditionen  med særligt henblikk på dennes magnetiske undersøgelser. Reise/Ekspedisjon
1953 19.nov Ramsli Konsulent Gunnar Ramsli Sneskred og sneskredsikring Glasiologi
1953 21.des Werenskiold Prof. Werner Werenskiold Fra en reise i Middelhavet Reise/Ekspedisjon
1954 11.feb Jelstrup Astronom Hans Jelstrup Litt om astronomien innenfor geodesi og kartografi før og nå Astrofysikk
1954 29.mar Tait Dr. John B. Tait Physical Oceanographical Investigations in the Northern North-sea and Faroe-Shetland Channel Osceanografi
1954 23.apr Ångström Dr. Anders Ångström Meteorologiska strålingsmätningar och deras betydelse Meteorologi
1954 29.apr Schumacher Statsmet. Nils Jørgen Schumacher En del resultater av de meteorologiske undersøkelsene på Maudheim Meteorologi
1954 20.mai Jensen Dr. Eberhart Jensen Noen nyere resultater fra utforskningen av melkeveisystemets struktur Astrofysikk
1954 18.okt Johannessen Statsmet. Thor Werner Johannessen Beretning fra U.G.G.I's møte i september 1954 Annet
1954 04.nov Høeg Prof. Ove Arbo Høeg Norske årringsundersøkelser Klimatologi
1954 25.nov Johannessen Statsmet. Thor Werner Johannessen Varmeutvekslingen mellom luften i bygninger og utenfor Meteorologi
1954 07.des Fægri Prof. Knut Fægri Pollenanalysen, problemstillinger og muligheter Klimatologi
1955 17.feb Palm Prof. Erik Palm Mekanismen för upprätthållandet av den zonala vinden och den kinetiska energin i atmosfären Meteorologi
1955 17.mar Liljeqvist Statsmet. Gösta Liljeqvist En undersökning av energiutbytet hos en antarktisk isshelf Meteorologi
1955 14.apr Jakhelln Avd.sjef Anton Jakhelln Snøakkumulering og statiske snøakkumulerings-prognoser Hydrologi
1955 12.mai Nordhagen Prof. Rolf Nordhagen Om vegetasjonsforskyvninger i den norske nasjonalpark ved Sylene i årene 1920-1954 som bevis på klimaendringer Klimatologi
1955 22.sep Herlofsen Dos. Nicolai Herlofsen Nordlysforskning i laboratoriet og naturen Ionosfærefysikk
1955 22.okt Sverdrup Prof. Harald U. Sverdrup Forslag til ny studieordning for realfagene Annet
1955 17.nov Holmboe Prof. Jørgen Holmboe Lebølger i vestenvindsstrømmen over Sierra Nevada i California Meteorologi
1955 08.des Johansen  Statsstip. Erling Johansen  Hva flintfunn forteller om naturforholdene i Norden etter istiden Klimatologi
1956 26.jan Rossby Prof. Carl Gustav Rossby Nederbördens kemiska sammansätning och dermed sammanhängande problem Meteorologi
1956 23.feb Namias Dr. Jerome Namias Drougth - a Manifestation of Abnormality in the Atmosphere's General Circulation Hydrologi
1956 05.apr Oftedal  Statsgeol. Christoffer Oftedal  Jordskorpen og dens oppbygging i lys av moderne geologi og seismikk Geologi
1956 26.apr Devold Fiskerikons. Finn Devold De skandinaviske sildeperioder i lys av undersøkelser med G.O. Sars Marinbiologi
1956 20.sep Føyn Dr. Ernst Føyn Forurensningen av Oslo-bassenget og hva man kan gjøre for å redde fjorden Osceanografi
1956 24.okt Volkov Dir. Nikolai Volkov Den drivende forskningstasjon Nordpol V. Reise/Ekspedisjon
1956 15.nov Dahl Stip.  Eilif Dahl Om plantesamfundene og deres livsvilkår i Rondane Botanikk
1956 13.des Høyer Liv Nansen Høyer Fritjof Nansen Annet
1956 13.des Werenskiold Prof. Werner Werenskiold Nansen som vitenskapsmann Annet
1957 12.feb Kullenberg Prof. B. Kullenberg Djuphavssedimenter och vad de förtälja Geofysikk
1957 14.mar Fjørtoft Dir. Ragnar Fjørtoft Værvarslingsmetodene i støpeskjeen Meteorologi
1957 11.apr Rosenqvist Prof. Ivan Th. Rosenqvist Leirsedimentenes mekaniske egenskaper Geofysikk
1957 09.mai Coachman Mr. Lawrence K. Coachman Gas enclosed in glacier ice. Glasiologi
1957 08.sep Devik Dr. Olaf Devik Minnetale over Prof. Harald U. Sverdrup Osceanografi
1957 08.sep Rosseland Prof. Svein Rosseland Minnetale over Prof. Carl Størmer Geofysikk
1957 03.okt Hauge Lektor Øivind Hauge Kunstige satellitter Astrofysikk
1957 21.nov Jensen Dr. Eberhart Jensen Litt om Magneto-Hydrodynamikk Geofysikk
1958 10.jan Godske Prof. C. L. Godske Meteorologi og kultur Meteorologi
1958 30.jan Mosby Prof.  Håkon Mosby Oversikt over fordampningen fra havet Meteorologi
1958 27.mar Høiland Prof. Einar Høiland Paleotemperaturer Klimatologi
1958 09.mai Eliassen Dr. phil. Arnt Eliassen Geofysikkstudiet i støpeskjeen Geofysikk
1958 22.mai Fultz Prof. Dave Fultz Meteorological experiments with rotating fluids Meteorologi
1958 05.jun Hagfors  Forsker Tor Hagfors  Meteorittforskning ved radiomidler Astrofysikk
1958 24.sep Bergeron Prof. Tor Bergeron Vitenskapelige værvarslingsmetoder gjennom tidene. Id-historisk skisse Meteorologi
1958 23.okt Vuorela Prof. Lauri Vuorela Några resultat av Chicago University's Tropical Circulation Project Meteorologi
1958 20.nov Sørensen Dr. phil. Sven Oluf Sørensen Atomkjerneprosessen i den kosmiske stråling  Astrofysikk
1958 13.des Barth Forsk.stip. Fredrik Barth Blant nomader i Syd-Persia. Reise/Ekspedisjon
1959 26.feb Jelstrup Geodet Gunnar Jelstrup Geodetiske arbeider og problemer Faste jords fysikk
1959 02.apr Strøm Prof. Kaare Strøm Innsjø med gammelt havvann i bunnen Limnologi
1959 23.apr Lindberg Cand.med. Walter Lindberg Undersøkelser over luftforurensinger i Oslo Meteorologi
1959 21.mai Håland Statsmet. Lars Håland Erfaringer fra arbeidet som Technical Assistance i Syria Reise/Ekspedisjon
1959 01.okt Tønnesen Statsmet. Jarl Tønnesen Om den norske Antarktis-ekspedisjonen  1956-59 Reise/Ekspedisjon
1959 29.okt Nordø Konsulent Jack Nordø Resyme fra det nordiske symposium i langtids-varsling i Stockholm oktober 1959 Meteorologi
1959 19.nov Lillegraven Siv.ing. Arne Lillegraven Radioaktivt nedfall over Norge Meteorologi
1959 17.des Martens Mag. Irmelin Martens Arkeologiske undersøkelser i høyfjellet Arkeologi
1960 04.feb Rosseland Prof. Svein Rosseland Om romforskning Astrofysikk
1960 16.mar Liestøl Glaciolog  Olav Liestøl Breenes materialhusholdning Glasiologi
1960 28.apr Hansen Univ. stip. E. Tandberg Hansen Sykloner i 100 km's høyde Meteorologi
1960 09.aug Nansen Arkitekt Odd Nansen Internasjonalt flyktningearbeid fra første verdenskrig til nå Annet
1960 10.okt Rollefsen Dir. G. Rollefsen Fiskeriforskning og fiskeripolitikk Marinbiologi
1960 10.nov Løvenskiold Dr. H. Løvenskiold Klimavariasjoner og fuglelivet på Spitsbergen Klimatologi
1960 07.des Høst Per Høst Om mere enn midnattssol Annet
1961 01.feb Spjeldnes Dr. Niels Spjeldnes Ordoviciske klimasoner Geologi
1961 08.mar Utaaker Cand. real  Kaare Utaaker Lokal- og landbruksmeteorologiske undersøkelser på Nes, Hedmark i årene 1958-60 Meteorologi
1961 07.apr Runcorn Prof. S.K. Runcorn Paleomagnetism Geofysikk
1961 01.jun Liestøl Glaciolog Olav Liestøl En tur til Sydpolen Reise/Ekspedisjon
1961 28.sep Bull Cand.real  A. Bull Strålingsproblemer i forbindelse med sivil utnyttelse atomenergi Fysikk
1961 26.okt Hubert Commander W. Hubert Meteororological Rocket Network Meteorologi
1961 09.nov Fjørtoft, Nordø, Økland Dir. Ragnar Fjørtoft, Konsulent  Jack Nordø, Statsmet. Hans Økland Redegjørelser for anvendelse av den elektroniske regnemaskin på Meteorologisk institutt Meteorologi
1961 23.nov Wurtele Prof. M.G. Wurtele The interaction of the free atmosphere with the earth's surface Meteorologi
1961 14.des Otnes Avd.sjef Jakob Otnes Fra et opphold som FN-ekspert i Tanganyika Reise/Ekspedisjon
1962 25.jan Smithson Geol. S.B. Smithson Gravity anomalies and geological interpretation Faste jords fysikk
1962 19.mar Bergeron Prof. Tor Bergeron Satellitter i værvarslingens tjeneste Meteorologi
1962 24.mai Wyller Dr. phil. A. Wyller Sol- og stjernevind Astrofysikk
1962 14.jun Bjerknes Prof. J. Bjerknes Samspillet mellom atmosfæren og verdenshavene  i den alminnelige sirkulasjon Meteorologi
1962 25.okt Nordnes Avd.ing. Sverre Nordnes En undersøkelse av slamføringen i Irans største elv, Karun Hydrologi
1962 22.nov Hesstvedt Dos. Eigil Hesstvedt Lysende nattskyer Meteorologi
1962 18.des Vinje Meteorolog  Torgny Vinje Et opphold i Antarktis Reise/Ekspedisjon
1963 05.feb Hauge Univ.lektor Øyvind Hauge Venus og Mariner II Astrofysikk
1963 17.apr Aldoz Proj. leader Louiz Aldoz The work at the US station in Antarctica Reise/Ekspedisjon
1963 20.jun Nergaard Met. Niels S. Nergaard Fra Pol til Pol Reise/Ekspedisjon
1963 31.okt Dahl Dos. Eilif Dahl Plantevekst og klima Klimatologi
1963 03.des Tandberg Siv.ing. Erik Tandberg Bemannet romfart Astrofysikk
1964 13.feb Aars Statshydr. Øystein Aars Geohydrologi, et aktuelt felt innen Vassdrags-vesenets interesseområde Hydrologi
1964 13.mar Omholdt Prof. Anders Omholdt Satellittmålinger av nordlys Ionosfærefysikk
1964 22.apr Johansen Statsmet. Sverre Johansen Vind og sjøgang Meteorologi
1964 04.jun Gotaas Forsker Yngvar Gotaas Blant pionerer og professorer i Alaska Reise/Ekspedisjon
1964 24.sep Larsen Univ.lektor Søren H.H. Larsen Temperaturmålinger ved hjelp av TIROS - III satellitten Meteorologi
1964 12.nov Jensen Dos. Eberhart Jensen Solflekker Astrofysikk
1964 03.des Bolin Prof. Bert Bolin De globale variasjoner av CO2 i atmosfæren Meteorologi
1965 25.feb Storebø Forsker Per Storebø Radioaktivt nedfall - et nyttig meteorologisk sporstoff Meteorologi
1965 08.apr Gjessing Dr. phil. Dag Gjessing Radio-meteorologi Meteorologi
1965 20.mai Wingård Cand.mag. Bo Wingård Enhetshydrogram-metoden. En metode til vann-føringsberegninger Hydrologi
1965 03.jun Vik Prof. Rolf Vik Snyltere i matfiskene våre Marinbiologi
1965 30.sep Small Avd.sjef  S.H. Small Radioaktivt avfall fra et geofysisk synspunkt Geofysikk
1965 28.okt Smits Siv.ing. C. Smits Problemer med rensing av avløpsvann Hydrologi
1965 25.nov Kvaale  Prof. Anders Kvaale  Olje og oljeleting, spesielt i Nordsjøen Geofysikk
1965 07.des Larson Driftsing. T. Larson Reisekåseri fra Pakistan Reise/Ekspedisjon
1966 10.feb Gotaas Forsker Yngvar Gotaas Luftforurensingsproblemer i Norge Meteorologi
1966 10.mar Hvinden Forsk.sjef  T. Hvinden Radioaktivt nedfall. Hvordan problemene har blitt oppfattet i Norge Geofysikk
1966 21.apr Holt Forsker Olav Holt Norsk romforskning Astrofysikk
1966 29.sep Ottar Forsk.sjef. B. Ottar Lokalmeteorologi og atmosfærisk diffusjon Meteorologi
1966 13.okt Tollan Statshydr. Arne Tollan Flommer og beregning av flomstørrelser Hydrologi
1966 10.nov Simensen Siv.ing. Terje Simensen Oslofjorden som mottaker av forurenset vann Hydrologi
1966 08.des Hillestad Landskapsark.  Knut O. Hillestad Mennesket og landskapet Annet
1967 16.mar Sælen Prof. Odd Henrik Sælen Noen trekk ved norske fjorders hydrografi Osceanografi
1967 13.apr Bailey Prof. Harry P. Bailey Some aspects of biology and geophysics related to climatic change Klimatologi
1967 11.mai Tilrem Statshydr. Østen Tilrem På FN-oppdrag i 3 verdensdeler Reise/Ekspedisjon
1967 05.okt Hegge Statshydr. Kjell Hegge Flommer og flomvarsling i Norge Hydrologi
1967 16.okt Mason Dr.  B.J. Mason Recent Developments in Forecasting and Research in the Meteorological  Office Meteorologi
1967 16.nov Haman Dr. K. Haman Cumulonimbus-dynamikk og forebyggelse av hagl Meteorologi
1967 07.des Østrem Statshydr. Gunnar Østrem Om glasiologiske  undersøkelser hjemme og ute Glasiologi
1967 09.des Snekkenes Siv.ing. T.Snekkenes Innendørsklima i moderne bygg. Tar ingeniøren hensyn til stedets klima? Meteorologi
1968 08.feb Jelstrup Førstegeodet Gunnar Jelstrup Elektronisk avstandsmåling Geodesi
1968 21.mar Kjelaas Cand.real. Anton G. Kjelaas Atmosfærens innvirkning på radiometriske målinger Astrofysikk
1968 21.mar Roen Statshydr. Syver Roen Isganger i norske vassdrag Hydrologi
1968 06.jun Lund Cand.real  H.Munthe-Kaas Lund Mikkel Rev Annet
1968 03.okt Skjeseth Prof. Steinar Skjeseth Om grunnvann i Norge Hydrologi
1968 07.nov Børresen Forsker Jan A. Børresen Dannelse av skyer. Eksperimentell metode for observasjon, lagring og bearbeidelse av skydata Meteorologi
1968 05.des Fremming Statsmet. Ørnulf Fremming Ferske inntrykk fra Øst-Afrika Reise/Ekspedisjon
1969 06.feb Brandtzæg, Lillegraven Major Ø. Brandtzæg, Forsker A. Lillegraven NORSAR - De seismiske anlegg på Østlandet Faste jords fysikk
1969 13.mar Nordø Forsker Jack Nordø Planer for innsamling, lagring og tilgang til data i forbindeles med World Weather Watch Meteorologi
1969 24.apr Ottar Forsk.sjef  B. Ottar Norsk institutt for luftforskning. Program og arbeidsområder Meteorologi
1969 29.mai Western Sjefsnavigatør Bjørn Western Overvintring på Grønland Reise/Ekspedisjon
1969 25.sep Thrane Dr.phil. Eivind Thrane D-laget, stedet der ionosfærefysikk og meteorologi møtes Meteorologi
1969 22.okt Dannevig Bestyrer Gunnar Dannevig Aktuelle problemer omkring fisken og forurensingen av luft og vann Marinbiologi
1969 18.des Devik Dr.phil. Olaf Devik Om norske geofysikere Geofysikk
1970 05.feb Wielgolaski Univ.lektor F.E. Wielgolaski Økologi og naturvern Økologi
1970 05.mar Økland Statsmet. Hans Økland Litt om værvarslingen i USA Meteorologi
1970 08.apr Jensen Prof. Eberhart Jensen Litt om solflekkenes fysikk Astrofysikk
1970 14.mai Gjelsvik Dir. Tore Gjelsvik Omkring forskningsvirksomhet på Svalbard Annet
1970 01.okt Hveding Generaldir. Vidkunn Hveding Kraftubygging og naturvern Naturvern
1970 22.okt Flood Geolog Boye Flood Vulkanutbruddet på Jan Mayen Geofysikk
1970 19.nov Tollan Statshydrolog  Arne Tollan Den Internasjonale Hydrologiske Dekade Hydrologi
1970 15.des Pedersen Sjefsnav. Einar S. Pedersen Med småfly i Arktis og Antarktis Reise/Ekspedisjon
1971 29.jan Gran Major Trygve Gran Scott-ferden som jeg opplevde den Reise/Ekspedisjon
1971 01.apr Ljøen Havforsker Rikard Ljøen Utskifting av dypvannsmasser i Nordsjøen og Skagerak Osceanografi
1971 23.apr Eriksson Prof. Erik Eriksson Undersøkelser av en svensk innsjøs dynamikk Limnologi
1971 26.mai Dahl Prof. Eilif Dahl Økologi og geofysikk Økologi
1971 23.sep Messel Cand.mag. Knut Messel Planetatmosfærer Astrofysikk
1971 21.okt Liestøl Glasiolog  Olav Liestøl Glasiologiske problemer i Antarktis Glasiologi
1971 18.nov Sætersdal Dir. Gunnar Sætersdal Aktuelle fiskeriundersøkelser Marinbiologi
1971 09.des Barth Førstekons. Edvard K. Barth Gamle fangstanlegg for villrein i Rondane Annet
1972 27.jan Dahl Forsker  J.B. Dahl Radioaktive metoder i hydrologien Hydrologi
1972 08.mar Nordø Forsker  Jack Nordø Nedbørens forsuring og den regionale transport av luftforurensninger Forurensning
1972 13.apr Heier Prof. Knut S. Heier Vårt kjennskap til månen på bakgrunn av Apolloferdene Astrofysikk
1972 18.mai Gjessing Amanuensis Yngvar T. Gjessing Antarktis  -  Erfaringer fra deltagelse i to ekspedisjoner  Reise/Ekspedisjon
1972 26.sep Bryhni Førstekons. Inge Bryhni Jordskorpens utvikling Geologi
1972 31.okt Hesstvedt Prof. Eigil Hesstvedt Osonlaget i fortid og nutid og fremtid? Meteorologi
1972 28.nov Stabel Amanuensis Rolf Stabel Universets utvikling Astrofysikk
1972 15.des Orheim Glasiolog  Olav Orheim Fra -90o C til +900oC.  Klimaforskning på kaldeste og varmeste sted i Antarktis Klimatologi
1973 20.feb Heintz Prof. Anatol Heintz Biosfæren. Livets grunnprinsipper Annet
1973 13.mar Blankenburgh Geodet Jan M.Blankenburgh Satellittgeodesi Geodesi
1973 13.mar Østrem Glasiolog  G. Østrem Satellittbilder som verktøy i glasiologien Glasiologi
1973 13.mar Vinje Meterolog Torgny Vinje Satellittbilder i havisundersøkelser Osceanografi
1973 03.apr Dansgaard Prof. Willi Dansgaard Isotopglasiologi Glasiologi
1973 05.jun Falkenmark Avd.dir. Malin Falkenmark Vattnet i världen - om tilgång och efterfrågan Hydrologi
1973 18.sep Larsen Forsker Trygve Røed Larsen Magnetosfæren og ionosfæren, de ytterste deler av vår atmosfære Ionosfærefysikk
1973 09.okt Bjørheim Statsmet. Knut Bjørheim Orientering om MI's regneanlegg Meteorologi
1973 09.okt Moene Avd.sjef Asmund Moene Aktuelle værvarslingsproblemer Meteorologi
1973 09.okt Økland Forsker Hans Økland Numerisk værvarsling i dag og i fremtiden Meteorologi
1973 05.nov Haga Varmekraftsjef Ingvald Haga Kjernekraft - fordeler og ulemper Fysikk
1973 14.des Larsen Biolog Thor Larsen Isbjørnen og andre naturvernproblemer i Arktis Naturvern
1974 29.jan Holtan Dos. Hans Holtan Mjøsa og dens forurensingssituasjon Forurensning
1974 21.mar Talwani Prof. Marck Talwani The evolution of the Norwegian-Greenland Sea and the geology of the Continental Margin Geofysikk
1974 23.apr Bergsaker Seksj.leder Egil Bergsaker Oljereservene  på den norske kontinentalsokkelen sett i sammenheng med den geologiske oppbygging Geologi
1974 10.mai Eliassen Prof. Arnt Eliassen Norsk forskningsvirksomhet i dynamisk meteorologi- Foreningens 25 års jubileum Meteorologi
1974 10.mai Hesstvedt Prof. Eigil Hesstvedt Norsk forening i atmosfærens fysikk - Foreningens 25 års jubileum Meteorologi
1974 10.mai Holt Prof Olav Holt Ionosfærefysikk, et forskningsfelt med fortsatte utviklingsmuligheter - Foreningens 25 års jubileum Ionosfærefysikk
1974 10.mai Mork Prof. Martin Mork Osceanografi - Foreningens 25 års jubileum Osceanografi
1974 10.mai Østrem Førstehydr. Gunnar Østrem Glasiologi - Foreningens 25 års jubileum Glasiologi
1974 10.mai Sellevold Dos. Markvard Sellevold Den faste jords fysikk - Foreningens 25 års jubileum Faste jords fysikk
1974 10.mai Tollan Førsthydrolog Arne Tollan Hydrologi - Foreningens 25 års jubileum Hydrologi
1974 10.mai Utaaker Prof. Kaare Utaaker Klimatologi - Foreningens 25 års jubileum Klimatologi
1974 10.sep Nordø Forsker Jack Nordø Hvorfor er nedbøren sur i Sør-Norge? Forurensning
1974 24.okt Jonsgård Førsteamanuensis Åge Jonsgård Hvalfangsten i våre dager og aktuelle problemer i tilknytning til den Marinbiologi
1974 12.nov Dahl Prof. Eilif Dahl Kan jorden mette oss alle? Annet
1974 13.des Skjeseth Prof. Steinar Skjeseth Historien bak de geologiske ressurser Geologi
1975 13.feb Jensen Prof. Eberhart Jensen Er solenergi et alternativ? Annet
1975 11.mar Baalsrud Inst. sjef. Kjell Baalsrud Forurensningsproblemer og vassdragsdrift Forurensning
1975 10.apr Egeland Prof. dr. phil.  Alv Egeland Studier av nordlys ved hjelp av raketter og satellitter Ionosfærefysikk
1975 06.mai Foldvik Dr. phil. Arne Foldvik Aktuelle oceanografiske problemstillinger Osceanografi
1975 30.sep Randers Forsk.leder Jørgen Randers Tanker omkring grenser for vekst Annet
1975 30.okt Bolin Prof. Bert Bolin Förändrar människan lufthavet og jordens klimat? Klimatologi
1975 25.nov Friedman Friedman Historical implications for meteorology. Examples from Vilhelm Bjerknes’ research career Meteorologi
1975 12.des Overrein Forsk.sjef  Lars N. Overrein Forurensing av naturen og den virkning det har på fisk, planter og dyr Forurensning
1976 27.jan Gjelsvik Dir. Tore Gjelsvik Utforskningen av kontinentalsokkelen i Barentshavet Geologi
1976 26.feb Moldvær Cand.real. Jarle Moldvær Forurensing av våre fjorder (Frierfjorden og Oslofjorden) Forurensning
1976 06.apr Isaksen Dr. phil. Ivar Isaksen Reduksjon av ozon pga partikkelfluks fra solen Meteorologi
1976 06.mai Tollan Ass. forsk.sjef  Arne Tollan Vann i skjønnlitteraturen og poesien Hydrologi
1976 30.sep Bungum Forsker Hilmar Bungum Varsling av jordskjelv Faste jords fysikk
1976 26.okt Karlsrud Siv.ing. Kjell Karlsrud Grunnvannsproblemer vedr. anleggsarbeider Hydrologi
1976 23.nov Bakkehøi Cand.real  Steinar Bakkehøi Snø- og snøskredforskning i Norge Hydrologi
1976 10.des Riise Overing. Ulf Riise Hydrologi i U-land: Er den norske hydrologen ekspert nok? Hydrologi
1977 25.jan Rosenqvist Prof. Ivan Th. Rosenqvist Geologiske materialers buffrings- og nøytralisasjonsegenskaper Geologi
1977 17.feb Eliassen Prof. Arnt Eliassen Fjellområders innvirkning på strømningene i atmosfæren Meteorologi
1977 24.mar Liestøl Glaciolog Olav Liestøl Jøkulhlaup Glasiologi
1977 26.apr Elgarøy Dosent Øystein Elgarøy Noe nytt i astronomien? Astrofysikk
1977 20.sep Orheim Forsker Olav Orheim Geofysiske undersøkelser ved Antarktis-ekspedisjonen 1976-77 Reise/Ekspedisjon
1977 18.okt Ambli Siv.ing. Nils Ambli Energi fra havbølger, en eventuell alternativ energikilde Annet
1977 17.nov Fønstelien Geofysiker Stein Fønstelien Metoder i oljeleting Geofysikk
1977 09.des Isaksen Prof. Fritjov Isaksen Nøtteskallet og det uendelige rom Annet
1978 24.jan Haug Fagsjef  Odd Haug Noen resultater fra forskningsoppgaver ved Meteorologisk Institutt vedrørende havbølger og oljedrift Osceanografi
1978 16.feb Thiede  Prof. Jørn Thiede  En ny kvartærgeologi:  CLIMAP  - Climate Long Range Investigations Mapping and Predicitions Geofysikk
1978 14.mar Mehlum Dr. phil.  Even Mehlum Fokuserende bølgekraftverk Annet
1978 27.apr Rodahl Prof. Kåre Rodahl Menneskene og elementene. Hvordan påvirkes organismen av ekstreme klimaforhold Annet
1978 26.sep Langlo Dr. phil. Kaare Langlo Hvorfor mer klimaforskning Klimatologi
1978 17.okt Eliassen Prof. Arnt Eliassen Klimamodeller Klimatologi
1978 14.nov Isaksen Dr. phil. Ivar Isaksen Klimaendringer som følge av menneskelig påvirkning av atmosfæren Klimatologi
1978 07.des Låg Prof. Juul Låg Innvirkning av klimaendringer på norsk landbruk. I hvilken grad kan klimafluktuasjoner medføre vanskeligheter for matproduksjon og naturlig skogfornyelse? Klimatologi
1979 30.jan Karlén Dr. Wibjörn Karlén Klimatändringar i postglacial tid Klimatologi
1979 13.mar Husebye Forsk.sjef Eystein Husebye Ekskursjon til Norwegian Seismic Array -NORSAR Ekskursjon
1979 19.apr Johannessen, Nordø, Østrem Fagsjef Thor Werner Johannessen, Forsker Jack Nordø, Førstehydr. Gunnar Østrem Kan vi registrere pågående klimaendringer? Klimatologi
1979 05.jun Oftedal Prof. Christoffer Oftedal Vesuvs utbrudd for 1900 år siden -  og litt om andre dramatiske vulkanutbrudd Geofysikk
1979 25.sep Tveit Fagsjef Jon Tveit Energisituasjonen i Norge Annet
1979 18.okt Årseth Siv.ing. Årseth Alternativ husoppvarming Annet
1979 18.okt Fevang Inf.sjef Fevang Ekskursjon til Veritasbygget på Høvik Ekskursjon
1979 20.nov Jensen Prof. Eberhart Jensen Fusjon på sol og jordenergi i dag og i morgen Annet
1979 18.des Nashoug Fiskerikons. Ole Nashoug På jordomseiling i en liten tomasters havseiler. Reise/Ekspedisjon
1980 29.jan Gunnes Fagsjef Ola Gunnes Vannkraften i norsk elektrisitetsforsyning - produksjon, forbruk og nordisk utveksling Hydrologi
1980 06.mar Vinje Forsker Torgny Vinje Dannelse, transport og nedbryting av isfjell fra Weddelhavet og Thorshavet Osceanografi
1980 29.apr Sveen, Andersen Ing. Ole Peder Sveen og Stud. Bo Nyborg Andersen Ekskursjon til Solobservatoriet på Harestua. Orientering og omvisning Ekskursjon
1980 29.mai Otnes Fagsjef  Jakob Otnes Hydrologiens historie i Norge Hydrologi
1980 23.sep Hafstad Overing. Hafstad Ekskursjon. Omvisning og orientering om Oslo kommunes vannverk ved Oset i Maridalen Ekskursjon
1980 16.okt Lemmelä Dr. Risto Lemmelä Drikkevannstilførselen til et storbyområde, problemer med avløpsvann og forurensing Hydrologi
1980 18.nov Moen Førstelektor Per Moen Nedtrykking av jordskorpen som følge av oppdemming av et vannmagasin Faste jords fysikk
1980 16.des Trægde Statsmet. Kristian Trægde Om gamle værmerker Meteorologi
1981 27.jan Bergsaker Underdir. Egil Bergsaker Petroleumspotensialet på norsk sokkel og perspektiver fremover Geofysikk
1981 28.feb Medbø Verksjef Finn Medbø Ekskursjon med orientering og omvisning på Sentralrenseanlegget Vest (SRV) Ekskursjon
1981 02.mar Ottar Instituttsjef Brynjulf Ottar Ekskursjon til NILU. Orientering og omvisning  Ekskursjon
1981 07.apr Warnecke Prof. Günther Warnecke The atmosphere in motion as seen in time-lapse movies from satellite pictures Meteorologi
1981 14.mai Palmer Prof. Leonard Palmer Vulkanutbruddet og eksplosjonen på Mount St. Helens Geofysikk
1981 15.okt Monrad-Krohn Dir. Lars Monrad-Krohn Perspektiver på teknisk databehandling nå og i fremtiden Annet
1981 17.nov Nordli Statsmet. Øivind Nordli Vassdragsreguleringar og lokalklima Meteorologi
1981 17.des Vinje Forsker Torgny Vinje Et 10 ukers opphold på Bouvetøya i 1978/79. Reise/Ekspedisjon
1982 02.feb Grønås Forsker Sigbjørn Grønås Det europeiske senter for numerisk værvarsling i Reading - skal Norge fortsatt stå utenfor? Meteorologi
1982 08.mar Gjevik Prof. Bjørn Gjevik Svingninger i naturlige basseng. Tidevann, seiches og drag i havner  -  teori og observasjoner Osceanografi
1982 22.apr Tollan Ass. dir. Arne Tollan Overvåking av vannkvalitet Hydrologi
1982 13.mai Otnes Fagsjef Jakob Otnes Store norske flommer Hydrologi
1982 29.sep Isaksen Prof. Ivar Isaksen Endrer menneskene atmosfærens sammensetning? Meteorologi
1982 13.okt Harsson Overing.Bjørn Geirr Harsson Ekskursjon til NGO.  Omvisning og orientering  Ekskursjon
1982 09.nov Wold Glasiolog Bjørn Wold Bondhusbreen - vannressurs og forskningsobjekt Glasiologi
1982 16.des Kristoffersen Forsker Yngve Kristoffersen På seiltur i Polhavet 85 år etter Nansen Reise/Ekspedisjon
1983 22.feb Stabell Førsteamanuensis Rolf Stabell Pulsarer og sorte hull Astrofysikk
1983 16.mar Eide Forsker Lars Ingolf Eide Bølgemodeller - hvorfor, hvordan og hvor godt Osceanografi
1983 20.apr Weber Prof. Jan Erik Weber Bølgeindusert strøm Osceanografi
1983 10.mai Dannevig Forsker Petter Dannevig Askeonsdag i det brannherjede Syd-Australien Reise/Ekspedisjon
1983 20.sep Jøssang Univ.lektor T. Jøssang Strømningsmålinger ved hjelp av laser Geofysikk
1983 13.okt Nordnes, Sæle Hydrolog Sverre Nordnes og Siv.ing Oddleiv Sæle Ekskursjon til Samkjøringen av kraftverkene i Norge. Orientering og omvisning Ekskursjon
1983 15.nov Palm Prof. Enok Palm Om snuingen av riggen Alexander Kielland Annet
1983 15.des Barr Kulturvernkons. Susan Barr Kulturminner og kulturvern på Svalbard Annet
1984 31.jan Egeland Prof. Alv Egeland "Nordlys på bestilling" Ionosfærefysikk
1984 02.mai Eliassen Prof. Arnt Eliassen Da jeg var ung meteorolog Meteorologi
1984 17.okt Eliassen Forsker Anton Eliassen Sur nedbør: utslipp, deposisjon og virkninger Meteorologi
1984 14.nov Fevang Inst.sjef Odd Fevang Ekskursjon til Veritasbygget på Høvik. Omvisning  Ekskursjon
1984 13.mar Grammeltvedt Dir. Arne Grammeltvedt Ekskursj.til Meterologisk Inst. Orientering og omvisn. Ekskursjon
1984 13.mar Moene, Haug Fagsjef  Asmunn Moene og Fagsjef  Odd Haug Numeriske værvarslingsmodeller Meteorologi
1984 14.nov Røed, Dale Lars Petter Røed og Finn Erik Dale Geofysikere i Veritas Geofysikk
1984 05.apr Steinar Bakkehøi Steinar Bakkehøi Kartlegging av skred: Kvikkleire-, stein- og sneskred Geofysikk
1984 13.des Wingård Fagsjef  Bo Wingård Hydrologi på Vest-Samoa Reise/Ekspedisjon
1985 26.mar Aas Gunnar Aas Kan vi bygge tette nok tunneler i Oslo? Om lekkasje-problemer med utgangspunkt i aktuelle hendelser (Sentrum stasjon, Fjell-linjen) og mulige miljøpåvirkninger Geofysikk
1985 17.sep Bergren Info.sjef  Jan Bergren Ekskursj. til Frydenlunds bryggeri. Orientering om øl  Ekskursjon
1985 24.jan Carlsen Siv.ing.  Arne J. Carlsen Kan datamaskiner rangere våre vassdrag? Eksempler fra Samlet Plan Hydrologi
1985 17.okt Gottschalk Prof. Lars Gottschalk Vannkraft i ørkenen - Qattara-prosjektet Reise/Ekspedisjon
1985 11.des Haakensen Statshydr. Nils Haakensen Med glasiologer i Kina Reise/Ekspedisjon
1985 19.feb Karlsson Geofysiker Tore Werner Karlsson Ny teknologi i seismisk innsamling Faste jords fysikk
1985 22.mai Kristensen Monica Kristensen Evig vinter - om isen i Antarktis Glasiologi
1985 13.nov Tonstad Kjell Tonstad Hvorfor synker havbunnen på Ekofisk? Hva kan vi gjøre? Faste jords fysikk
1986 10.jun Cecilie Lund Cecilie Lund Fra grotter i Nordland til Syd-Europas underverden Reise/Ekspedisjon
1986 07.okt de Maré Ing. Lennart de Maré Storflyplass på Hurum  -  hvordan blir da luften vår? Meteorologi
1986 11.des Gjessing Førsteamanuensis Yngvar Gjessing Dronning Mauds Land - Sydhavets sommerparadis Reise/Ekspedisjon
1986 24.apr Kjetil Vaskinn Kjetil Vaskinn Fysisk beskrivende vassdragsmodell Hydrologi
1986 15.mai Øverås, Skjeseth Inst.sjef Tore Øverås,Prof. Steinar Skjeseth Ekskursjon til GEFO på NLH, Ås Ekskursjon
1986 12.nov Saltbones Forsker Jørgen Saltbones Tsjernobyl. Hendelsesforløp, spredning og nedfall. DNMI’s rolle ved ulykker av lignende art Meteorologi
1986 05.mar Tollan Ass.dir. Arne Tollan Sur nedbør diplomati Hydrologi
1987 29.sep Grammeltvedt Dir.  Arne Grammeltvedt Meteorologisk Institutt mot år 2000 Meteorologi
1987 28.okt Hegge  Kjell Hegge  Vannstand/vannføring i elvene - Uværet 16.- 17. oktober 1987 Hydrologi
1987 29.jan Isaksen Prof. Ivar Isaksen Hvor alvorlig er ozonreduksjonen i stratosfæren? Meteorologi
1987 10.jun Kristensen Glasiolog Monica Kristensen Glasiologiske undersøkelser i Antarktis Glasiologi
1987 28.okt Kristoffersen Dag Roger Kristoffersen Vind og nedbør - Uværet 16.- 17. oktober 1987 Meteorologi
1987 28.okt Martinsen Eivind Martinsen Vannstand i fjorden - Uværet 16.- 17. oktober 1987 Osceanografi
1987 28.okt Midtbø Knut Helge Midtbø Den meteorologiske situasjon - Uværet 16.- 17. oktober 1987 Meteorologi
1987 10.des Sælthun Sjefsing. Nils Roar Sælthun Chiang Jang - den lange elva Reise/Ekspedisjon
1987 31.mar Tandberg Direktør Erik Tandberg Romfart - noen fremtidsperspektiver Astrofysikk
1987 25.feb Thrane Prof. Eivind Thrane Dynamiske prosesser i mesosfæren og den lavere jonosfære: Beskrivelse av to internasjonale forsk-ningsprosjekter i norsk regi Meteorologi
1987 28.okt Wold Sjefsing. Bjørn Wold Hva skjuler seg under Norges breer? Glasiologi
1988 13.des Hagen Nils U. Hagen Over Grønland - 100 år etter Nansen Reise/Ekspedisjon
1988 16.feb Johannesen Forsk.sj. Merete Johannesen Ekskursjon til NIVA. Orientering og omvisning. Ekskursjon
1988 18.okt Johannesen Ola M. Johannesen Nansen senter for Fjernmåling. Orientering om senteret og om aktuelle prosjekter Geofysikk
1988 03.mai Rye Dr.ing. Henrik Rye Salhusbrua i Hordaland. Geofysiske aspekter og evt. miljøkonsekvenser ved en flytebru Geofysikk
1988 16.feb Skei Forsker Jens Skei Om undersøkelser i Sørfjorden Osceanografi
1988 16.nov Sollid, Ødegaard Prof. Johan Ludvig Sollid  og Cand.scient Rune Ødegaard Registrering av Svalbards kyst i bilder og video  -  en database for forskning Annet
1988 15.mar Stordal Forsker Frode Stordal Ozonlaget - hva skjer over polområdene? Meteorologi
1988 01.jun Strøm Guro Dahle Strøm Norsk Romsenter og deres geofysiske aktiviteter Geofysikk
1988 16.feb Tjomsland Forsker Torulv Tjomsland Om sprednings og strømningsmodeller for innsjøer Limnologi
1989 16.mar Børresen Forsker Jon Børresen Tid, rom og elementsyntese av klima Klimatologi
1989 24.jan Dannevig Forsker Petter Dannevig Flysikkerhet, vær og værtjeneste Meteorologi
1989 06.des Dannevig Fagsjef  Petter Dannevig Om meteorologiske originaler Meteorologi
1989 22.mai Friedman Forsker Robert M. Friedman Foredrag omkring Vilhelm Bjerknes. Basert på hans bok: "Appropriating the weather" Meteorologi
1989 28.feb Gjessing Prof. Dag Gjessing Bølgefenomener  studert ved hjelp av radarmetoder Geofysikk
1989 19.apr Harsson Seksj.leder Bjørn G. Harsson Geodesi brukt i geofysikken. Eksempler fra Blåsjøprosjektet Geofysikk
1989 26.okt Ljunggren Siv.ing. Stefan Ljunggren Bølgekraft - trang fødsel i tradisjonelt norsk kraftmiljø  Osceanografi
1989 16.nov Røed Cand. real  Lars Petter Røed En revolusjon i måling av strøm i havet Osceanografi
1989 27.sep Wright Forsker Richard Wright Rainprosjektet - storskalaeksperiment som forskningsverktøy Meteorologi
1990 21.nov Andresen, Harstveit Lars Andresen, Knut Harstveit Hvorfor ble Hurum vraket som hovedflyplass? Meteorologi
1990 04.des Barr Susan Barr Med kystvaktskipet ”Andenes” til Antarktis Reise/Ekspedisjon
1990 24.apr Berteussen Dir. dr. phil. Karl A. Berteussen Om brønnseismikk i oljeleting, et felt i rask utvikling Geofysikk
1990 13.jun Gustavsen, Bergan, Larsen Bjørn Gustavsen, Morten Bergan, Dag Larsen Problembrønnen som nesten førte til utblåsing Geofysikk
1990 13.jun Lie Arild Lie Møte på Saga Petroleum Ekskursjon
1990 09.okt Oehme Michael Oehme Ekskursjon til NILU. Dioxiner. Bilder, spredning, forekomst og virkninger Ekskursjon
1990 08.feb Pedersen Prof. Kaare Pedersen Dagens strålingsklima og mulige klimaendringer Klimatologi
1990 11.sep Sælthun Nils Roar Sælthun Klimaendringer og vannressurser Klimatologi
1990 06.mar Tønnesen Forsker Dag Tønnesen Melding om varsling av luftforurensning i Oslo Meteorologi
1991 04.jun Gottschalk Prof. Lars T. Gottschalk Noe om hydrologiens historie Hydrologi
1991 18.sep Kristiansen Jan Kristiansen Geofysiske forhold ved utsprengningen av ishallen i Gjøvik Geofysikk
1991 23.apr Krokli Overing. Bjarne Krokli Flomvarsling Hydrologi
1991 04.apr Martinsen Meteorolog Eivind Martinsen Havovervåkningsprosjektet - HOV Meteorologi
1991 11.des Mehle Prof. Leif Mehle Det Norske Videnskapsakademi i Statsråd Astrups palè Annet
1991 14.mar Sivertsen Meteorolog Bjarne Sivertsen Luftkvaliteten i grenseområdene mellom Norge og Sovjetunionen Meteorologi
1991 22.okt Wishman Erik Wishman Etablering av en historisk-klimatisk database Klimatologi
1992 03.mar Braathen Geir Ole Braathen Ozonlagets fortynning. Hva skjer? Meteorologi
1992 29.sep Førland, Sælthun Eirik J. Førland, Nils Roar Sælthun Nye normaler for tilsig Hydrologi
1992 09.mar Harsson Bjørn Geirr Harsson Ekskursjon til Statens Kartverk Ekskursjon
1992 09.mar Harsson Bjørn Geirr Harsson Bruk av satellitter til posisjonsbestemmelse Geodesi
1992 09.mar Harsson Bjørn Geirr Harsson Norges digitale kartverk Annet
1992 09.mar Harsson Bjørn Geirr Harsson Kartverkets bibliotek og samling av historiske kart Annet
1992 22.okt Laumann Glasiolog Tron Laumann Hva vil skje med norske breer i fremtiden Glasiologi
1992 17.nov Loeng  Oseanograf Harald Loeng  Miljøundersøkelser i Barentshavet Osceanografi
1992 09.des Sivertsen Meteorolog Bjarne Sivertsen Luften vi puster. Luftforurensningen i et fugle-perspektiv Meteorologi
1992 20.jan Strøm, Breivik Guro Dahle Strøm, Lars Anders Breivik ERS-1  -  Radarblikk på havet fra verdensrommet Astrofysikk
1992 10.jun Vinje Torgny Vinje Fra et opphold på Bouvetøya Reise/Ekspedisjon
1993 10.jun Aksnes Prof. Kaare Aksnes Atmosfæriske studier på andre planeter Astrofysikk
1993 26.jan Bakkehøi Steinar Bakkehøi Skredvarsling, lokalt og regionalt Hydrologi
1993 08.des Berg Bestyrer Kåre Berg Framferden  -  Nansen over Polhavet Reise/Ekspedisjon
1993 27.apr Bergan Bodil Bergan Ekskursjon til Freia. Omvisning Ekskursjon
1993 14.okt Bøhler Forsker Trond Bøhler Forurensningsproblematikk i India Reise/Ekspedisjon
1993 14.sep Eliassen Dir. Anton Eliassen Forhandlinger om ny svovelprotokoll i Europa Meteorologi
1993 10.mar Isaksen Dr. phil. Ivar Isaksen Osonlaget og klimaet Klimatologi
1993 24.nov Ursin-Holm Markedsj. Bjørn Ursin-Holm Moderne metoder for innsamling av 3-dimensjonal seismikk Faste jords fysikk
1994 08.sep Anne Karin Magnusson Anne Karin Magnusson Bølgevarsling ved DNMI  -  Status, Industriens behov og fremtidsutsikter Osceanografi
1994 02.feb Conrad Lindholm Conrad Lindholm Jordskjelv  -  kan vi beskytte oss Faste jords fysikk
1994 07.jun Eivind Aas Eivind Aas Har vannet i Oslofjorden blitt bedre? Forurensning
1994 17.nov Bjørbæk Gustav Bjørbæk Norsk vær i 100 år  -  et bokprosjekt Meteorologi
1994 06.des Hagen Glasiolog Jon Ove Hagen En tur under breisen  -  studier i tunneler under 160-200 m is langs bunnen av Bondhusbreen og Engabreen Glasiologi
1994 13.apr Johnsen, Kristoffersen Jan-Erik Johnsen, Dag Roger Kristoffersen Olympisk Værvarsling. Værtjenesten under OL-1994 Meteorologi
1994 20.okt Saltbones Jørgen Saltbones Norsk atomulykkeberedskap  -  DNMI’s rolle  -  spredningsberegninger Meteorologi
1994 15.mar Svein Magnus Fikke Svein Magnus Fikke Kraftlinjer og vær Meteorologi
1995 29.mar Bakkehøi Steinar Bakkehøi Snøskredet i Suðavik, Island og forsknings-samarbeidet Island-Norge som følge av dette Hydrologi
1995 15.nov Braathen Forsk.leder Geir O. Braathen Kjemiske prosesser i atmosfæren Meteorologi
1995 10.mai Eliassen Prof. Arnt Eliassen Vilhelm Bjerknes -  fra de pulserende kuler til Polarfronten Meteorologi
1995 06.des Kristiansen Forsker Jan Kristiansen Med georadar sammen med Thor Heyerdahl blandt pyramider i Peru Reise/Ekspedisjon
1995 12.sep Midtbø Forsker Knut Helge Midtbø DNMI’s nye værvarslingsmodell. Overgangen fra LAM50S  til  HIRLAM Meteorologi
1995 23.feb Sivertsen Info.sjef  Bjarne Sivertsen Ekskursjon til NILU på Kjeller Ekskursjon
1995 13.jun Skretteberg Seksj.sjef Rolf Skretteberg Vann, livet i omløp, Hydrologisk avdeling 100 år Hydrologi
1995 11.okt Tollan Avd.ing. Arne Tollan  m.fl. Flommen 1995. Ekskursjon til NVE Ekskursjon
1996 27.nov Barr Susan Barr 100 år siden Nansen og Johansen overvintret på Franz Josephs land Reise/Ekspedisjon
1996 29.mai Børresen Jan Aske Børresen Oljeprospektering og utvinning i kalde områder Geofysikk
1996 26.sep Christophersen Olav Albert Christophersen Klimahistorie og klimapolitikk.  Kan vi ha overvurdert drivhuseffekten? Klimatologi
1996 23.apr Dalback Forsker Arne Dalback UV-stråling på høye breddegrader Meteorologi
1996 14.feb Gammelsrød Tor Gammelsrød Værskipsdata  -  Golfstrømmen Meteorologi
1996 17.okt Kristjánsson Jón Egill Kristjánsson Skyenes tilbakekoblingseffekt. Bidrar skyene til oppvarming eller avkjøling? Meteorologi
1996 05.nov Sætra Dr. Øyvind Sætra Drivmekanismen for den norske Atlanterhavs-strømmen Osceanografi
1996 07.mar Stordal Prof. Frode Stordal IPPC’s  2. vurderingsrapport om det videnskapelige grunnlag for menneskeskapte klimaendringer Klimatologi
1997 14.okt Schlabach Forsker Martin Schlabach Langtransporterte organiske miljøgifter i arktiske strøk. NILU’s målinger på Zeppelinfjellet, Ny Ålesund Meteorologi
1997 11.feb Aagaard Prof. Per Aagaard Gardermoen. Grunnvann og flyplassdrift Hydrologi
1997 11.mar Björnsson Prof. Helgi Björnsson Vulkanutbrudd og jökulhlaup på Vatnajökull høsten 1996 Geofysikk
1997 27.nov Kalvig Meteorolog Siri M. Kalvig Storm Weather Center Meteorologi
1997 17.apr Sunde Forsker Jens Sunde Bruk av satellitter i meteorologi Meteorologi
1997 21.mai Thrane Prof. Eivind Thrane ALOMAR  -  et nytt internasjonal atmosfære-laboratorium Meteorologi
1997 06.nov Tjelta Fysiker Terje Tjelta Radioklimatologi  Klimatologi
1997 19.sep Wiegels Olaf Wiegels Ekskursjon med Lommedalsbanen Ekskursjon
1998 10.sep Adriansen Almar Adriansen Ekskursjon til Oslo Flyplass Gardermoen Ekskursjon
1998 05.jun Fossum Per Fossum Romeriksporten  -  Grunnvannsbalansen Hydrologi
1998 03.nov Harbitz Dr. scient. Carl Harbitz Tsunamis  -  flodbølger generert av skred eller jordskjelv i innsjøer, fjorder og åpent hav Osceanografi
1998 27.jan Høeg Prof. Kaare Høeg Sikkerhetsvurderinger og risikoanalyser for norske dammer Hydrologi
1998 05.mar Melsom Arne Melsom El Niño Meteorologi
1998 27.nov Njøs Prof. Arnor Njøs Perspektiver på klima, arealbruk og flommer Hydrologi
1998 07.okt Pedersen Tor Simon Pedersen Romeriksporten  -  effekten på overflatevann og grunnvann av lekkasje i tunnel. Status pr. 1.10.98 Hydrologi
1998 23.apr Tallhaug Lars Tallhaug Vindkraft i Norge Annet
1999 04.feb Dovland Avd.dir. Harald Dovland Status for internasjonale klimaforhandlinger  Klimatologi
1999 24.apr French Stip. Helen French Forurensningsfaren ved avisningsvæsker fra flytrafikken på Gardermoen. Hydrologi
1999 10.mar Maupin Prof. Valerie Maupin Hva jordskjelvbølger sier oss om jordens struktur.  Faste jords fysikk
1999 18.jun NN NN Domkirkeruinen, Hamar Ekskursjon
1999 08.sep NN NN Ekskursjon til ITAS, Instrumenttjenesten på Ås Ekskursjon
1999 07.okt Gjevik Professor Bjørn Gjevik, UiO Moskstraumen - myter, diktning og virkelighet Osceanografi
1999 30.okt NN NN Jubileumsseminar 13 foredrag om ulike geofysiske emner  “Fra jordens indre til atmosfærens ytre” Geofysikk
1999 30.nov Wingaard Adm.dir. Bo Wingaard, Norsk Vannbygningskontor (NVK) Hydrologi i Donau-bassenget Hydrologi
2000 25.jan Nordli Øyvind Nordli, DNMI Klimarekonstruksjon ved bruk av historiske proksidata Klimatologi
2000 08.mar Follestad Dir. Bjørn Follestad, NGU Jordenergi - energi for fremtiden Geofysikk
2000 06.apr Storetvedt Prof. Kåre Storetvedt, UiB Det globale klimasystemet i geologisk fortid: Inngang til en ny teori om jorden Klimatologi
2000 06.jun NN NN NVE + Rodeløkka kafé Ekskursjon
2000 07.sep NN NN Ekskursjon Ekskursjon
2000 10.okt Ramfjord Hallvard Ramfjord, Botanisk institutt NTNU Pollen og pollenvarsling - erfaringer gjennom 20 års virksomhet Annet
2000 07.nov Haug Ruth Gunnlaug Haug, Statens vegvesen, Buskerud Drøbaktunnelen - forundersøkelser og gjennomføring Geofysikk
2000 05.des Roald Lars Roald, NVE Ekstreme flommer - hva kan vi lære av dem Hydrologi
2001 18.jan Bolin Prof. emer. Bert Bolin, tidl. Formann IPCC Klimaendringer - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Klimatologi
2001 07.mar Sollid Prof. Johan Ludvig Sollid, UiO PACE - prosjektet (Permafrost and Climate in Europe) Klimatologi
2001 03.apr Andersen Sjefshydrolog, Tom Andersen, Statkraft Hvordan styrer hydrologien kraftmarkedet Hydrologi
2001 06.jun Alfsen Direktør for Cicero, Knut Alfsen Regionale klimaendringer - konsekvenser for Norge og hva kan vi gjøre? Klimatologi
2001 18.sep Nilsen Martin Nilsen Ekskursjon til Østen gartneri i Asker Ekskursjon
2001 01.okt Iversen Trond Iversen Hva skjer med klimaet i Norge? Klimatologi
2001 08.okt Eide Lars Ingolf Eide Oljeutvinning på dypt vann - geofysiske utfordringer på Ormenlange Geofysikk
2001 05.des Helberg Claus Helberg Julemøte i Vitenskapsakademiet Annet
2002 06.feb Wold Bjørn Wold Vannsituasjonen i Midt-Østen - er det en sammenheng mellom terrorisme og fordelingen av vannressursene? Hydrologi
2002 28.feb Kjeldseth-Moe Olav Kjeldseth-Moe Seks år med SOHO - ny innsikt i solas fysikk Astrofysikk
2002 04.apr Alendal Guttorm Alendal Kan CO2 deponering i havet bidra til å løse klimaproblemene? Klimatologi
2002 30.mai Vinje Torgny Vinje Hva forteller havisen i nord om klimaendringer. Er det snart slutt på skiturer til nordpolen? Klimatologi
2002 11.sep Myrabø Steinar Myrabø Ekskursjon til Puttjern og Hellerud Ekskursjon
2002 17.okt Hamran Svein-Erik Hamran Miljøgeofysikk - generelle metoder og bruksområder. Geofysikk
2002 06.nov Hanssen-Bauer, Benestad Inger Hanssen-Bauer og Rasmus Benestad Klimaet i Norge frem til år 2050 - empirisk nedskalerte scenarier. Klimatologi
2002 05.des Brende Børge Brende Miljøpolitikk og geofysikk Geofysikk
2003 23.jan Ziegler Tor Ziegler Bærekraftig forvaltning av vannressursene (Verdenskommisjonen om dammer, og Verdensbanken) Hydrologi
2003 02.apr Klaveness, Lystad Dag Klaveness og Sofus Linge Lystad Biologisk respons på endringer i klima. Klimatologi
2003 18.sep Aas Trygve Aas Ekskursjon til værradaren på Hagahogget i Asker Ekskursjon
2003 30.okt Jansen, Thejll Prof. Eystein Jansen, Dr. Peter Thejll Debattbøte: Global oppvarming - Hva skyldes den? Hvor bærer det hen?  Klimatologi
2003 11.nov Gauss, Petersen, Kristiansen Michael Gauss, Gudrun Nina Petersen, Jørn Kristiansen Innlegg fra 3 doktorstudenter ved UiO som forteller om sin forskning Geofysikk
2003 02.des Diesen Erling Diesen Vannkraft i Norge: Fra statlig styring til fritt marked Hydrologi
2004 28.jan Berge Dr. Erik Berge Vindkraft - fremtidsutsikter i Norge Geofysikk
2004 24.feb Marstein Dr. Erik Stensrud Marstein Solenergi - muligheter og utfordringer Geofysikk
2004 31.mar Glöckner Dr. Ronny Glöckner Hydrogen - fremtidens energibærer? Geofysikk
2004 11.mai Ødegaard Knut Jørgen Røed Ødegaard Planeten Venus og Venuspassasjen Astrofysikk
2004 06.sep Wikstrøm Viktor A. Wikstrøm Ekskursjon til atomreaktoren på Kjeller Ekskursjon
2004 06.okt Bungum Hilmar Bungum Kristiania-jordskjelvet i 1904 Faste jords fysikk
2004 16.nov Hisdal Hege Hisdal Tørke i Norge - et større problem enn mange tror Hydrologi
2004 29.nov Heyerdahl, jr Thor Heyerdahl, jr Vind, strøm og forhistorisk sjøfart Osceanografi
2005 16.feb Havskov Jens Havskov Jan Mayen – Norges mest aktive geofysiske laboratorium Geofysikk
2005 02.mar Blikra, Harbitz Lars Harald Blikra og Carl Bonnevie Harbitz Store fjellskred og flodbølger i Norge Geofysikk
2005 06.apr Engeset Rune V. Engeset Jøkulhlaup ved Blåmannsisen - kjempeflom fra en isbre i endring Hydrologi
2005 03.mai Randers Jørgen Randers Limits to Growth - etter 33 år Annet
2005 01.sep Braarud Trygve Braarud Ekskursjon på Oslofjorden med FF Ekskursjon
2005 05.okt Sund Monica Sund Flyplassbygging i Dronning Maud Land, Antarktis Reise/Ekspedisjon
2005 26.okt Mauritzen Cecilie Mauritzen Ferskvann og havet Osceanografi
2005 30.nov Sivertsen Bjarne Sivertsen Luftkvaliteten verden rundt Meteorologi
2006 07.feb Fjæraa Ann Mari Fjæraa Tropical Aircraft Campain Annet
2006 09.mar Dalsøren Stig Bjørløw Dalsøren Miljøeffekter av skipsutslipp Forurensning
2006 25.apr Tveito Ole Einar Tveito Utvikling av høyoppløselige klimakart for Norge Klimatologi
2006 10.mai Gjevik Bjørn Gjevik Tidevannet langs norskekysten og den miljømessige betydningen av det Osceanografi
2006 25.sep Orheim Olav Orheim  Ekskursjon til Fram-museet på Bygdøy Ekskursjon
2006 17.okt Stohl Andras Stohl Interkontinental transport av luftforurensing, med spesiell tanke på Arktiske områder Meteorologi
2006 02.nov Hagen Jon Ove Hagen Hvordan og hvorfor måler vi isbreene i Arktis Glasiologi
2006 04.des Færøvik Torbjørn Færøvik Kina – en reise på livets elv Reise/Ekspedisjon
2007 21.feb Harsson Bjørn Geirr Harsson Hvor rund er egentlig jorden? Faste jords fysikk
2007 13.mar Sortebeg Asgeir Sortebeg FN's klimapanels fjerde rapport Klimatologi
2007 24.apr Aspmo Kathrine Aspmo Avsetning av kvikksølv på snø og is i Polare områder. Forurensning
2007 09.mai Prestrud Pål Prestrud Trenger vi is og snø? Klimatologi
2007 05.sep Heggelund Haavard Heggelund Ekskursjon til Teknisk Museum Ekskursjon
2007 11.okt NN NN Fellesmøte med NGF Oslo: Hva styrer klimaet ? Klimatologi
2007 08.nov Skaslien Tor Helge Skaslien Moderne værvarsling Menneske vs maskin Meteorologi
2007 04.des Svensen Henrik Svensen Årsakene til global oppvarming og masseutryddelser i jordens historie Klimatologi
2008 07.feb Dypvik Henning Dypvik Meteorittkrater i Norge Annet
2008 05.mar Ommundsen Atle Ommundsen METOC – Været i militæret Meteorologi
2008 02.apr Sætra Øyvind Sætra Polare lavtrykk og energiutvekslingen mellom hav og atmosfære Meteorologi
2008 15.mai Jackson Miriam Jackson Bruk av INSAR for å studere variasjoner i brehastighet Glasiologi
2008 02.sep NN NN Ekskursjon: Geologi Hovedøya Ekskursjon
2008 01.okt Mueller Karsten Mueller Norwegian - US Traverse Antarctica Reise/Ekspedisjon
2008 06.nov Sætra ? Øyvind Sætra ? Polare lavtrykk II Meteorologi
2008 01.des Lied Karstein Lied Her går aldri skred Geofysikk
2009 19.feb Isaksen Ketil Isaksen Permafrostobserverte endringer og mulige konsekvenser Hydrologi
2009 25.mar Brostrøm Gøran Brostrøm Kan vindmølleparker til havs påvirke klima og havsirkulasjonen? Osceanografi
2009 29.apr Jaedicke Christian Jaedicke GeoExtreme Geofysikk
2009 27.mai Lystad, Bjørbæk Sofus Lystad og Gustav Bjørbæk Tilbakeblikk på 60-årsjubilanten OGF og den moderne geofysikkens historie Geofysikk
2009 15.sep NN NN Ekskursjon: Oset Vann- behandlingsanlegg Ekskursjon
2009 06.okt NN NN Medlemsmøte Geofysikk
2009 04.nov Gauss Michael Gauss MegaCities Annet
2009 02.des Tollan Arne Tollan Hva er så morsomt med miljøvern, egentlig ? Annet
2010 18.feb Engset Rune Engset Landminer og bomber i Sørøst-Asia Annet
2010 11.mar Anandakrishnan Sridhar Anandakrishnan New views & results from fast flowing icestreams Antarctica Glasiologi
2010 20.apr Røsting Bjørn Røsting Anvendels potensiell virvling i overvåking og varsling av intense lavtrykk Meteorologi
2010 27.mai Lystad Sofus Lystad Kampen om frekvensene Annet
2010 08.sep Bjørlykke Knut Bjørlykke Ekskursjon: Geologi på Hovedøya Ekskursjon
2010 13.okt Hagemark Erik Hagemark PROFF Meteorologi
2010 04.nov Røed Lars Petter Røed Hvorfor det er vanskeligere å varsle strøm i havet enn vind og bølger Osceanografi
2010 01.des Orheim Olav Orheim Hva fikk vi ut av polaråret og hvor går vi videre? Annet
2011 09.feb Midtsian Tanja Midtsian Sima-Samnanger slik NVE ser det Hydrologi
2011 29.mar Smiths, Engset John Smits og Rune Engset Snøskredvarsling Hydrologi
2011 28.apr Sinisalo Anna Sinisalo Fimbulisen from top to bottom, ground penetrating radar measurements on an Antarctic ice shelf Glasiologi
2011 26.mai Hagen Jon Ove Hagen Hva skjer med breene på Svalbard Glasiologi
2011 29.sep Engen Inger Karin Engen Flomvarsling NVE Hydrologi
2011 13.okt Maupin Valerie Maupin Innsikt i mekanismen som forårsaket 9.0 jordskjelvet utenfor Japan 11.mars 2011 Faste jords fysikk
2011 02.nov Hov Øystein Hov Erfaringer fra vulkanutbruddene på Eyjafjell i 2010 og Grimsvatn i 2011 Geofysikk
2011 07.des Hurum Jørn Hurum Ida fossilet – et 47 millioner år gammelt fossil av en jenteape Annet
2012 27.feb Agersten Solfrid Agersten MetCoOp samarbeid numerisk værvarsling (MET og SMHI) Meteorologi
2012 27.feb Skramstad Ståle Skramstad Tallhall ett passivhus Annet
2012 14.mar Tvede Arve Tvede Vannutfordringer i Pakistan. Hydrologi
2012 14.mar Kristoffersen Dag Kristoffersen VilhelmBjerknes 150 Meteorologi
2012 19.apr Berge John Arthur Berge Forsuring av havet Osceanografi
2012 22.mai Hellevang Helge Hellevang CO2 lagring – hva skal til Geofysikk
2012 19.sep NN NN Ekskursjon til Solobservatoriet Harestua Ekskursjon
2012 01.nov Kristoffersen Dag Kristoffersen Ekstremvær: Plan via Øvelse til Virkelighet Meteorologi
2012 06.des Taurisano Andrea Taurisano Disaster Risk Reduction Badakshan Geofysikk
2013 26.feb Røed Lars Petter Røed Lavtrykk & høytrykk i havet; kan de varsles? Osceanografi
2013 15.apr Harsson Bjørn Geirr Harsson Historien om oppmåling av landet vårt Geodesi
2013 28.mai Thrane Eivind Thrane Norsk Romvirksomhet 50år Astrofysikk
2013 26.sep Bogen Jim Bogen Båttur på Øyeren: erosjonsedimentasjon hydrologi Ekskursjon
2013 22.okt Hegdahl Trine Hegdahl HydrologicModelling in mountainous area. Hydrologi
2013 22.okt Solvang Tord Solvang Isforhold i norske vassdrag - historisk. Hydrologi
2013 22.okt Litherland Tobias Litherland Modellering snøforhold på Finse. Hydrologi
2013 03.des Friedmann Dr. Robert Marc Friedmann På gjensyn med Vilhelm Bjerknes Meteorologi
2014 06.mar Samset Bjørn H Samset Klimapanelet og aerosolene Klimatologi
2014 09.apr Hanssen-Bauer Inger Hanssen Bauer Norsk KlimaService Senter (KSS) Klimatologi
2014 20.mai Ottesen Rolf Tore Ottesen Gifter i mat og klær Annet
2014 16.sep Pettersen Bjørn R Pettersen Observatoriet Solli pl Annet
2014 16.sep Nordli Øyvind Nordli Met. observasjoner Observasjoner
2014 13.okt Hegdahl, Wærsted, Trodal Trine Jahr Hegdahl, Eivind Grøtting Wærsted,  Studentaften: meteorologi, Osceanografi "Transporttider fra bakken til stratosfæren med modellen Flexpart." Geofysikk
2014 11.nov Devoli Graziella Devoli Jordskredvarsling og det nye aktsomhetskartet for Norge Geofysikk
2014 01.des Myhre Gunnar Myhre Cicero, om Prosessen bak IPCC-rapporten Klimatologi
2015 03.feb Bryn Anders Bryn Samspillet mellom vegetasjon, mennesker og klima (Naturhistorisk museum) Botanikk
2015 03.des Tollan Arne Tollan Norsk vannforvaltnings historie Hydrologi
2015 22.apr Hackett Bruce Hackett Copernicus Marine Service: veien til en operasjonell miljøovervåkingstjeneste for de europeiske havområder. Osceanografi
2015 03.sep Harbitz Carl Harbitz Ringen kino, kinofilmen "Bølgen" om tsunamifare i Geiranger. Introduksjon om tsunamifare i Norge og om NGIs innspill til filmen. Ekskursjon
2015 13.okt Moldestad Dag Anders Moldestad Copernicus og Norsk romsenter. Copernicus er Europas globale jordobservasjonssystem Observasjoner
2015 09.nov Tallaksen Lena Tallaksen Om forskningsgruppen LATICE, Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments Klimatologi
2015 10.des Børresen Jan Aske Børresen Norske havområder: hvordan ble de dannet? Hvordan ble de norske? Annet
2016 02.feb Nilsen Yngve Nilsen Meteorologien og det geofysiske nettverket 1880-1930 Meteorologi
2016 17.mar Ullerud, Jørandli, Kråbøl Heidrun Asgeirsdatter Ullerud, Lisa Østvik Jørandli, Eline Haga Kråbøl Studentaften: "Kartlegging av vegetasjon til bruk i klimamodeller", "Koblingen mellom jord- /flomskred og værsystemer - en måte å forbedre skredvarslingen?", "Undersøkelse og framskrivninger av ras i Norge ved bruk av en nedbør-avløpsmodell" Geofysikk
2016 27.apr Kääb Andy Kääb Svalbards isbreer på vei mot havet. Glasiologi
2016 12.mai Oppebøen Kjell Arne Oppebøen Oljeproduksjon fra Troll-feltet. Et stjerneeksempel på verdiskapning fra geofysikk Geofysikk
2016 01.sep Orheim Olav Orheim Polaraften, ekskursjon til Fram-museet Ekskursjon
2016 13.okt Torfors, Jenssen Ted Torfors, Hugo L. Jenssen Værobservatøren - meteorologenes øyne Observasjoner
2016 08.nov Brekke Pål Brekke Nordlyset - fra Birkelands innovative teorier til moderne forskning Astrofysikk
2016 13.des Fikke Svein Fikke ”Skrikende skyer” (om Munchs fremstilling av himmelen i maleriet "Skrik") Meteorologi
2017 7.feb Nordskog Berit Nordskog Varslingstjenester og værdata i landbruket Meteorologi
2017 14.mars Grude Kolstad, Zimmer Bøe, Haugen, Engdahl Christian Grude Kolstad,Lone Zimmer Bøe, Isiris Haugen, Bjørg Jenny Kokkvold Engdahl Studentaften: "Relocation of earthquakes along the northern North Atlantic Ridge",
"Strategy for CSEM data inversion for CO2 storage - Sleipner 2008 data",
"Application of spectral time domain induced polarization in engineering geophysics", "Improved predictions of atmospheric icing in Norway"
Geofysikk
2017 20.april Fjæraa Ann Mari Fjæraa EVDC - ESA Validation Data Centre og andre prosjekter på NILU relatert til romforskning Annet
2017 30.mai Eie Jon Arne Eie Miljøhensyn inn i vassdragsforvaltningen - glimt fra miljøtilsynets 50 års historie Hydrologi
2017 03.sep Frydenlund Arve Frydenlund Ekskursjon til Kjerraten (vanndrevne transportører) i Åsa Ekskursjon
2017 17.okt Kristiansen Jørn Kristiansen Yr 10 år - geofysikken er blitt levende for allmennheten Meteorologi
2017 16.nov Burud Ingunn Burud Vil droner revolusjonere geofysikken eller er det bare en flopp? Geofysikk
2017 12.des Brekke Pål Brekke Kristian Birkeland - den nesten glemte forskeren og far til sol-jord forbindelsen (Birkeland-Jubileet 2017) Geofysikk
2018         22.jan   Kværna    Tormod Kværna    Hva kan seismologiske data fortelle oss om prøvesprengningene i Nord-Korea? Faste jords fysikk
2018         27.feb      Iversen   Trond Iversen Kan vi stole på værvarsler når været er uforutsigbart? Meteorologi  
2018               21.mars Bruland, Altena, Hellmuth Charlotte Bruland, Bas Altena, Franziska Hellmuth "Ambient noise tomography at the Oseberg oil and gas field, North Sea", "Daily cubesat imagery to observe and assess processes in the cryosphere", "An analysis of an extreme weather event"    Geofysikk
2018    26.april Grue          John Grue  Mini-tsunamier fra skip Annet
2018    31.mai Andreassen       Liss Andreassen Fra gradteigskart til laserskanning, droner og satellittbilder – kartlegging av norske breer gjennom tidene    Glasiologi
2018 11.sep Fergus Tharan Fergus Gjenåpning av bekkeløp i Oslo, byvandring langs Hovinbekken Hydrologi
2018 18.okt Magnusson Anne Karin Magnusson Monsterbølger Osceanografi
2018 14.nov Frauenfelder Regula Frauenfelder "Check your ground"; Hvordan satellitter kan avsløre hvor terrenget rører seg Geofysikk
2018 11.des Bryn Anders Bryn Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge? Klimatologi