Oslo Geofysikeres Forening (OGF) er en forening for deg som er interessert i geofysikk. Geofysikk er et vidt begrep i OGF, og foredragene tar opp aktuelle emner tilknytta fagområdet, det kan være naturkatastrofer, store samfunnsinvesteringer eller alvorlige miljøproblemer. OGF er en tverrfaglig forening, og du vil ha utbytte selv av foredrag som ikke er innenfor fagfeltet ditt. OGF er en møteplass for dem som jobber med eller studerer geofysikk. De kommer fra Meteorologisk institutt, Universitetet i Oslo, Norges Vassdrags og energidirektorat, Norsk institutt for luftforskning og andre institusjoner som har geofysisk kompetanse. Møtene våre starter med et populærvitenskaplig foredrag og avsluttes med diskusjon, samtaler, mat og drikke. Foreningen ønsker alle geofysikk-interesserte studenter velkommen.

OGFs formålsparagraf er å:

  • holde medlemmene orientert om geofysikkens utvikling
  • fremme et sosialt miljø
  • kontakt med internasjonale geofysikere
  • fremme norsk geofysisk forskning

Vi holder 4 møter i semesteret med inviterte foredragsholdere. Det siste møtet i vårsemesteret er årsmøtet og det siste møtet før jul avsluttes med en bedre middag.
Se også den historiske oversikten over foredrag ved medlemsmøter siden 1949.

Følg oss gjerne på Facebook - søk opp “Oslo geofysikeres forening” og bli medlem.

OGFs vedtekter kan du lese her.