Innkalling til årsmøte for 2023 i Oslo geofysikeres forening (OGF)

Tid: Torsdag 14. september 2023, kl. 17:00-18:30
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo

Dette er et hybrid møte som komplementeres med videomøte på Zoom. Lenke til videomøte blir sendt på e-post til medlemmer. Årsmøtet 2023 innledes med et foredrag av fra 17:00 til 18:00. Selve årsmøte begynner kl. 18:00. Etter årsmøte kan de som ønsker det bli med oss på pizza-middag i Ullevål Hageby.

Årets foredrag holdes på engelsk av Sabine Eckhardt fra NILU med tittelen «En historie om lagransk modellering – en beskrivelse av farlige stoffers reise gjennom atmosfæren»

Om foredraget:

Hva har den industrielle revolusjonen, Tsjernobyl, Eyjafjallajökull og North Stream-ulykken til felles? Alle disse situasjonene frigjør skadelige gasser og aerosoler som kan spores i atmosfæren.
Etter den katastrofale ulykken i Tsjernobyl i 1986 var det stor interesse for å forstå de atmosfæriske banene og avsetningene av de skadelige radioaktive stoffene. Den lagrangske transportmodellen FLEXPART ble utviklet for å analysere spredningen av radionuklidene og estimere hvilke områder som ble påvirket av avsetningen av disse. Siden den gang har modellen blitt brukt i mange andre applikasjoner både for naturlige, men også menneskeskapte kilder. I denne presentasjonen vil Sabine forklare hvordan modellen fungerer og vise noen interessante analyser basert på resultatene. Noen eksempler er: Under vulkanutbruddet i Eyjafjallajökull ble det sluppet ut en enorm mengde aske som hindret fly i å fly. Med FLEXPART ble askefordelingen simulert og kunne peke ut korridorer som er trygge å bruke for fly. Ved å kombinere modellen med overflate- og satellittobservasjoner kan man begrense styrken på det innledende utslippet. Sabine vil vise hvordan dette har blitt gjort for North Stream-ulykken i fjor, der det lekket ut metangass etter en eksplosjon. Black carbon (sot) er en forurensning som endrer strålingsbalansen i atmosfæren, og også endrer snøalbedoen og øker smeltingen. Iskjerneregistreringer inneholder hundrevis av år med black carbon tilbake til før den industrielle revolusjonen, og de kan dateres for å oppnå årlig oppløsning. Sabine vil i sin presentasjon vise hvordan disse preserverte black carbon-konsentrasjonene kan brukes for å lære om historiske hendelser som for eksempel den industrielle revolusjonen.