Foto:Trygve B., foto.no

OGF har invitert Birgitte Rugaard Furevik (MET) til å fortelle om vindenergi til havs.

Tid: onsdag 22. mars 2023, kl. 17:00
Sted: Aud. 1, Geologibygningen, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo.
Ved: Birgitte Rugaard Furevik, MET

Om foredraget:

Det er for tiden en rivende utvikling innen offshore vind hvor turbiner blir større og plasseres dypere og lengre fra land. Flytende løsninger som vindturbinene på Hywind Tampen gjør større områder aktuelle for vindenergi. Regjeringen har nå åpnet for 30GW havvind innen 2040 og tildeling av arealer på Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen for første fase er igang. Store konstruksjoner i sjøen må designes for det miljøet de skal installeres og operere i og høste energi fra. Produksjon av energi fra vinden gir wakes som igjen kan påvirke bølge- og strømfelter. I dette foredraget vil vi se på meteorologien og oseanografiens betydning for høsting av offshore fornybar energi, og omvendt. Kan utvikling av numeriske modeller gjøre fornybar energi mer lønnsom? Hvor er de største kunnskapshull når det gjelder offshore vind?

 

Velkommen til nye og gamle medlemmer!