Skyer er et satsingsområde på seksjon for Meteorologi og Oseanografi (MetOs) ved Institutt for Geofag, UiO. Før årsmøtet vil  Bjørg Jenny Engdahl (forsker ved MET siden 2012, jobber nå med en PhD) og Sara Blichner (nylig fullført PhD) presentere sitt forskningsarbeid om skyer! 

17:00 – 17:30    Bjørg Jenny Engdahl: Forbedret varsling av atmosfærisk ising

Atmosfærisk ising kan forårsake kollaps i strømnettet og at fly mister kontrollen. Atmosfærisk ising skyldes ørsmå underkjølte dråper som svever rundt inne i skyen. Når de kommer i kontakt med et fast objekt, kan de fryse fast på objektet til det blir en stor isklump. I min doktorgradsavhandling har jeg forbedret skyprosesser i værvarslingsmodellen ved MET slik at denne har en forbedret representasjon av underkjølte dråper og dermed gir forbedret varsling av atmosfærisk ising.

17:30 – 18:00    Sara Blichner: Fra trær til skyer -- hvordan påvirker atmosfæriske partikler fra vegetasjon klimaet?

Alle planter slipper ut en rekke organiske gasser til atmosfæren og når disse gassene oksideres, dannes gjerne gasser med lav flyktighet som dermed kan kondensere i atmosfæren og skape partiker. Disse partiklene kan videre påvirke skyene som dannes i atmosfæren, fordi hver eneste skydråpe i atmosfæren dannes rundt en partikkel. I dette foredraget vil jeg presentere hvordan dette skjer, hvordan det påvirker klima og hvorfor det er så store usikkerheter knyttet til sky-aerosol interaksjoner.

 

Etter foredraget vil det gjennomføres årsmøte i OGF.

 

Tid: 27. mai 2021, kl 17:00

Videooverføring:  Zoom link sendes i egen kalenderinvitasjon eller på forespørsel til OGF.

Velkommen!