Vindkraft er i vinden v/Øyvind Byrkjedal

Det foregår en rask økning i utbyggingen av vindkraft i Norge og det er stor debatt om naturinngrepene. Øyvind Byrkjedal fra Kjeller Vindteknikk ga oss en interessant oversikt over utviklingen og forklarte om de detaljerte målinger og beregninger av vindprofilene som gir grunnlag for utbyggingen. Det er vanskelig å måle nøyaktige vindprofiler. Vindprofilet avhenger av terrengformen som gir friksjon og styrer luftstrømmen. Det gjøres målinger i master som gjerne er 80 m eller høyere over bakken. På dette datagrunnlaget lages det prognoser for årsverdier og årsfordelingen av vinden. Effekten til en vindturbin avhenger av rotorbladenes lengde og areal. Dermed har tendensen vært å bygge stadig større vindmøller. Rundt år 2000 var de største møllene 70 m høye med 40 m lange rotorblad. I dag bygges det møller som er over dobbelt så høye og med rotorblad på 80 m. Effekten øker også med tredje potens av vindhastigheten, men bare opp til en hastighet på 10-12 m/s som er den optimale vindhastigheten for maksimal produksjon. Høyere vindhastigheter klarer ikke møllene å utnytte og ved for mye vind må de stenges.

Vindmøller har en lang historie selv om det er først de siste 10-20 årene at vi har sett storstilt utbygging. Allerede ei 1916 ble det bygd en vindmølle for strømproduksjon på Andøya og på ferden med Fram over Polhavet bruket Nansen en vindmølle til å produsere strøm til lys om bord i skuta. Kostnaden ved produksjon av vindstrøm har falt fra over 50 øre pr kWh for ti år siden til under 30 øre pr. kWh i dag. Det vil si at det i dag koster omlag det samme å produsere 1 kWh fra vind som det gjør fra vannkraft. En vindturbin i dag har tjent seg inn allerede etter 6 mnd. Da produserer den mer strøm enn det har kostet energi å produsere og installere den.

Også i Europa har vi sett en tilsvarende rask økning i utbygging av vindkraft med en firedobling siden 2005. Det produseres nå nesten 190 GWh som er 14% av det totale strømforbruket. I noen land er det enda større, Danmark får ca. 40 % strøm fra vindkraft.

Vi står foran en stor landbasert utbygging i åra som kommer. Utbygging i havområdene har et stort potensial, men foreløpig er teknologien ikke god nok til storstilt utbygging annet enn i svært grunne områder.