“Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge?” v/Anders Bryn


Foto: Peter Horvath (PhD student)

Klimaendringene har akselerert de siste tiårene, og verdens økosystemer er i rask endring. I Norge merkes dette godt i fjellheimen, med stadige rapporter om tilgroing med skog og tilsvarende tap av utsikt fra fjellhyttene. Langt mer alvorlig enn tap av utsikt, er det imidlertid at både planter og dyr som lever i fjellet, for eksempel høgfjellsklokke og fjellrev, mister leveområdene sine når skogen vandrer oppover. Skogens fremmarsj påvirker også i seg selv klimasystemet og kan bidra til å forsterke oppvarmingen ytterligere. Men hvor raskt kryper egentlig skogen oppover? Og skyldes det klimaendringer, gjengroing eller bare naturlig populasjonsdynamikk?  

Anders Bryn forteller om ny gjentaksregistreringer av tre- og skoggrenser i Norge, litt om årsakene til endringene, samt hvordan nye data kan samles gjennom folkeforskning.

Anders Bryn er førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, UiO, og leder studiene av skoggrensenes endringer i Norge.

Tid: Tirsdag 11. Desember kl.18:00.

Sted: Tallhall, Meteorologisk institutt, Blindern.

Etter foredraget blir det  julemiddag og festtale ved Anton Eliassen.
Meny
Forrett: Rakfisk anretning
Hoevedrett: Pinnekjøttbuffet med vossakorv, rotmosstappe og poteter.
Dessert: Riskrem  
Pris: 550 kr for medlemmer, 650 for ikke-medlemmer og 450 kr for studenter. (Vil du bli medlem?)
Inviterer gjerne med deg en kollega og ta gjerne med ledsager! Meld dere på hver for seg. 
Påmelding innen 3. desember her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3HpLTniARxA6YYlvfZbHHCrLrMhG_Vo0PGsM26FZ-vRT-Ng/viewform  

V E L K O M M E N !