Fra hjulhus nr. 5. Bilde: Wikipedia
Fra hjulhus nr. 5. Bilde: Wikipedia

Mellom Åsa (Ringerike) og Damtjern på Krokskogen ble det tidlig på 1800-tallet anlagt et system av
vanndrevne transportører (såkalte Kjerrater) for å kjøre tømmeret opp for videre frakt inn i
Sørkedalsvassdraget. Derfra kunne tømmeret fløtes ned til Lysakersagene. Kjerraten ble i sin tid
regnet som en av de største ingeniørbragder i Norge. Deler av anlegget er i dag restaurert og
vedlikeholdes av en støtteforening.

Det er et spennende mål å dra til Kjerraten (http://kjerraten.no), der vi får høre om historien og bli
guidet rundt i anlegget av Arve Frydenlund, styreleder i støtteforeningen Kjerratmuseet. Det blir også
innlagt en lunsjpause på museets område. Det hele tar ca. 3 timer. Dertil ca. 1 times reise hver vei.

Vi organiserer transporten med privatbiler og møtes på parkeringsplassen på MET (Henrik Mohns plass 1, ved Forskningsparkens T-bane stasjon) og fordeler oss på bilene der med avreise kl. 10 og  beregnet retur i 15-tida.

Husk gode tursko, da deler av ekskursjonen foregår på (god) sti.

Vår guide Arve Frydenlund er selv født og oppvokst i Åsa og har hatt «Kjerraten i Åsa» som
«hobby» siden 1955(!) Arve tegnet og var med å bygge modellen «Kjerraten i Åsa» ved Norsk
Skogbruksmuseum i 1981. Han har vært leder av Foreningen Kjerratmuseet siden starten i
1999. Foreningen er eier av Museet (ikke grunneier) og drifter det. Foreningen kan
sammenlignes med en privat stiftelse og har ingen kopling mot kommune eller fylke (ingen
driftsstøtte).
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Prisen blir 60 kr. for omvisning og 80 kr. for lunsj (om du ikke tar med din egen) Vi legger ut for lunsjen og betaler samlet for omvisningen, så du kan gjøre opp med oss kontant, via Vipps (nr.87346 eller søk opp Oslo geofysikeres forening) eller over bankkonto (0530.32.41908).
 
Videre vil prisen bli 60-80 kr. for transport, men det er best at passasjerene gjør opp direkte med sjåføren.

Påmelding her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1Cvubw8x4PwWI5CYYELxEg8K3l2JeeSrudi-
FQ-J4bt9A/viewform


Vel møtt!