20. april 2017 ga forsker Ann Mari Fjæraa fra NILU oss en innføring i EVDC - ESA Validation Data Centre og andre prosjekter på NILU relatert til romforskning.

 

Jordobservasjon ved bruk av romforskningsteknologi er et relativt nytt felt ved NILU. Den europeiske romorganisasjonen ESA styrer romforskningsprogrammet og utvikler satellitteknologi og –service. Store mengder observasjonsdata har gjort det nødvendig å etablere et sentralt og standardisert arkiv, ESA atmospheric Validation Data Centre (EVDC), operert av NILU.

På 1970-tallet begynte man å samle bakkedata for å kartlegge langtransport av industriell forurensning. Senere kunne man innhente data fra fly og satellitter. En milepæl på veien var miljøsatelliten ENVISAT fra 2001 som de siste årene har sluttet å sende data, og som nå er i ferd med å erstattes av nye og mer avanserte satellittserier. Disse skal bl.a. gi mer nøyaktige og spesifikke målinger. I tillegg har man målinger fra spesialsonder og fly i stor høyde, og fra bakkebaserte Lidar-stasjoner. Dermed kan man sammenligne data for kalibrering og validering. Alt dette – og mer til - inngår i den søkbare nettportalen https://evdc.esa.int. For planlegging av målekampanjer er denne portalen et nyttig verktøy da den også inneholder data om kommende satellittpassasjer, samt værparametre fra Det europeiske værprognosesenteret ECMWF. Nå som ENVISAT er «død» forbereder man oppskyting av Sentinel-5 som skal måle diverse klimagasser, bl.a. nitrogendioksid og arktisk metan. Disse gassene er viktige indikatorer på hva som kan komme til å skje med det globale klimaet.

Annen informasjon som kan innhentes vha. jordobservasjon er f.eks. jord- og vannkvalitet, vegetasjonsendringer, utbredelse av vulkansk aske og oljesøl, store folkeforflytninger m.m.

Ann Mari avsluttet foredraget med noen interessante betraktninger om maskinlæring og satellitter, og minnet oss om at vi selvsagt kan følge både NILU, EVDC og ESA på sosiale media.

Foredraget kan lastes ned i sin helhet her.